Meny

Meny

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2017

Under hösten 2017 har en enkät gått ut till delar av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter. Undersökningen genomförs nationellt och har arrangerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enkäten genomfördes för första gången år 2016.

Under kommande år kan arbetet komma att utökas här i Borås till att även omfatta personlig assistans. Enkäten planeras också att eventuellt kompletteras med en observationsstudie för att fånga upp de personers upplevelse som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan svara på en enkät. 


Daglig verksamhet LSS

2016 Borås

2017 Borås

2017 riket

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

(aldrig/ibland/ofta - andel som svarat aldrig)

73

69

73

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

82

72

72

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

77

79

73

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

90

87

83

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

92

87

85

Trivs du på din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

92

89

81

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

87

79

80

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

(ja/nej - andel som svarat ja)

-

91

88

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

-

86

81


Boende särskild service SoL

2016 Borås

2017 Borås

2017 riket

Är du rädd för något hemma?

(aldrig/ibland/ofta - andel som svarat aldrig)

31

43

57

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

65

74

71

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

54

52

62

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

69

67

77

Får du den hjälp du vill ha hemma?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

70

72

76

Trivs du hemma?

(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

65

51

68

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

58

47

67

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?

(ja/nej - andel som svarat ja)

-

73

85


Gruppbostad LSS

2016 Borås

2017 Borås

2017 riket

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - andel som svarat aldrig)

56

61

66

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

70

69

75

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

68

71

69

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

69

73

83

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

70

70

81

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

80

87

82

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

67

74

74

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?
(ja/nej - andel som svarat ja)

-

83

85


Servicebostad LSS

2016 Borås

2017 Borås

2017 riket

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - andel som svarat aldrig)

64

65

64

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

87

81

82

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

72

69

68

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

85

85

81

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

67

85

78

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

85

73

75

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

69

77

71

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen?
(ja/nej - andel som svarat ja)

-

69

82


Boendestöd SoL

2017 Borås

2017 riket

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

75

81

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

88

84

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

92

91

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

75

84

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - andel som svarat ja)

80

86

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - andel som svarat alla)

85

79

Vet du vem du ska prata med om något med ditt boendestöd är dåligt?
(ja/nej - andel som svarat ja)

77

73

 

Analys av resultaten

Resultaten visar att daglig verksamhet har fortsatt goda resultat även om det ser något sämre ut än 2016, och LSS-boenden visar en försiktigt positiv utveckling även om någon siffra sjunkit. Boendestödet som deltar i undersökningen för första gången ligger i likhet med övriga verksamheter inom rikets medel. Borås visar alltså resultat som är liknande de flesta andra kommuner. Svarsfrekvensen ser olika ut på olika enheter men ligger mellan 50 och 60 %.

Enkätens resultat får tolkas med försiktighet av flera olika anledningar. Många personer med insatser enligt LSS har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att arbeta med enkätverktyget. Jämförbarheten med övriga kommuner kan också tänkas bli lidande av osäkerhet vad gäller likvärdighet i metod för genomförandet av enkätundersökningen.

Senast ändrad: 2018-05-16 10.17

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2017

g q n C