Meny

Meny

Hemlöshetskartläggning 2017

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskarläggning, genomför Borås Stad och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en egen kartläggning. Detta görs utifrån Borås Stads program mot hemlöshetöppnas i nytt fönster.

År 2017 genomförde Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen en ny nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen gjordes under en vecka i april (3–9 april). Den omfattar personer med svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige, och som befann sig i hemlöshet under veckan som kartläggningen gjordes. Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning och den senaste gjordes 2011.

I kartläggningen ingår personer som befann sig i någon hemlöshetssituation och som var aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, eller som vårdgivare, organisationer med mera mötte under den veckan.

Tabellerna nedanför visar resultaten för Borås Stad. De år som är markerade med * är de år då Socialstyrelsen gjort kartläggningen.

Situation 1: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Antal i Borås

19

17

29

36

25

20

25

28

42

38

35


Situation 2: En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution, och planeras att skrivas ut inom tre månader

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Antal i Borås

18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

21

38

 

Situation 3: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Antal i Borås

-

-

-

-

-

-

150

144

139

213

194

193

107


Situation 4: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar, eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson (kortare än tre månader efter mätperioden)

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Antal i Borås

63

41

62

58

46

49

94

62

59

55

95

64

84


Analys av kartläggningen

Borås Stads mätningar följer de nationella mätningarna väl vilket visar på att mätningarna är samstämmiga, även om de genomförs på något olika sätt. Generellt sett följer Borås Stads resultat rikssnittet. I ett avseende skiljer sig Borås från övriga riket och det är antalet personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (socialt kontrakt). Nationellt är detta en grupp som ökar medan det i Borås har skett en betydande minskning.

Borås Stad har förhållandevis få personer i akut hemlöshet jämfört med andra kommuner i samma storlek. Vi arbetar förvaltningsövergripande utifrån Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag för att hitta nya vägar som bidrar till att minska hemlösheten. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under senare delen av 2018 starta ett drogfritt boende vilket förväntas få effekt framför allt för de som är i situation 2.

Läs mer

Senast ändrad: 2018-10-29 14.22

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2017

g q n C