Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hemlöshetskartläggning 2020

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en lokal kartläggning på uppdrag av kommunfullmäktige i Borås Stad. Detta görs utifrån Borås Stads program mot hemlöshet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den lokala kartläggningen bygger på Socialstyrelsens nationella undersökning. Det är en enkätundersökning som besvaras av medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen genomför den lokala undersökningen. Utöver enkätsvaren har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även hämtat in uppgifter från personliga ombud, vräkningsförebyggande enheten samt från en brukarrevision.

Totalt antal personer i akut hemlöshet

I årets enkätundersökning inkom totalt 360 enkätsvar.
Efter eliminering av dubbelrapportering kvarstår 313 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös situation var dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning. Av de 313 personerna som registrerats var fyra personer under 18 år. De fyra ungdomarna har räknats bort i alla tabeller utom åldersfördelningen. Ungdomarna har föräldrar som har ansvar att tillgodose barnets behov av bostad då föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn. Totalt registrerade personer enligt socialstyrelsens definition och som är över 18 år är därmed 309 till antalet.

Mellan åren 2017 och 2019 ökade antalet registreringar av hemlösa personer relativt kraftigt, från
264 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen till 377 förra året. I år har
dock antalet minskat till 309.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol