Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hemlöshetskartläggning 2021

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en lokal kartläggning på uppdrag av kommunfullmäktige i Borås Stad. Detta görs utifrån Program mot hemlöshet i Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2021 här. Pdf, 1.4 MB.

Den lokala kartläggningen bygger på Socialstyrelsens nationella undersökning. Det är en enkätundersökning som besvaras av personer i hemlöshet och medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen genomför den lokala undersökningen under vecka 36 2021.

Analys av kartläggningen och inhämtad information

I år registrerades 348 personer i hemlös situation. Det är fler än förra året. Antalet registreringar av personer i hemlös situation varierar över tid. Befolkningsmängden i Borås Stad ökar stadigt. I förhållande till befolkningsökningen har hemlösheten i Borås Stad minskat över tid. Även om marginalerna är små, så är trenden nedåtgående.

Årets resultat visar på att den akuta hemlösheten ligger stabilt över tid. Det är svårt och tar ofta lång tid att ta sig ur hemlöshet. Det innebär att det förebyggande arbetet för att undvika vräkning är viktigt.

För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av november har inga barn vräkts formellt.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram förslag till lösningar och åtgärder tillsammans. Därför behöver arbetet mot hemlöshet breddas. Samverkan mellan nämnder som har ansvar och styrdokument som är nära kopplade till hemlöshetsfrågorna behöver också utvecklas.

Analys och uppföljning av arbetet gällande hemlöshet finns att läsa under respektive målområde i kartläggningen. Målområdena utgår från Program mot hemlöshet i Borås Stad.

Fortsatt förändringsarbete 2022

Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver.

Områdena är:

 • Bostad först
 • Boendesocial insats med andrahandskontrakt
 • Kvinnojour
 • Vräkningsförebyggande arbetet
 • Boendeprocessen
 • Översyn av kommunala boendelösningar
 • Definition av hemlöshet
 • Program mot hemlöshet – revidering i bredare samverkan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender