Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Öppna jämförelser äldreomsorg 2016

För sjunde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen från olika håll. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommuner och landstingen att påverka.

Rapporten koncentrerar sig på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser även vård och omsorgsboende och hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende.

Borås Stads resultat:

Vård- och äldreförvaltningen har gjort en sammanställning och en första analys. Resultatet belyser/visar på områden som behöver utvecklas och förbättras, bland annat inom områdena god vård i livets slut och god läkemedelsbehandling. Ett utvecklingsområde är också att arbeta med förebyggande åtgärder när det gäller fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.

Framtida förbättringsarbete:

Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram handlingsplaner för att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016

Borås 2015

Borås 2016

Medelvärde riket 2016

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

88

89

91

Andelen äldre på vård och omsorgsboende gett positivt svar på frågorna: Hur brukar maten smaka? Upplever du måltiden som en trevlig stund på dagen?

63

65

56

Antal personer, 80 år och äldre, som vårdats i sluten vård för fallskada åren 2013-2015 per 1000 invånare

61

63

56

Andel äldre där dödsfallet var väntat, som fick smärtskattning under sista levnadsveckan med validerat instrument

41

42

43

Andel personer 75 år eller äldre som använder tio eller fler läkemedel samtidigt på vård och omsorgsboende

25,4

30,8

25,4


Här ser du hela resultatet för Öppna Jämförelser Äldreomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-05-14 13.46

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser äldreomsorg 2016

g q n C