Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser äldreomsorg 2018

För nionde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre.

Underlaget är hämtat från bland annat brukarundersökningen som genomfördes våren 2018. Resultatet från brukarundersökningen har analyserats och handlingsplaner upprättades under hösten 2018 i syfte att förbättra identifierade utvecklingsområden.

Borås Stads resultat

Vård- och äldreförvaltningen kommer att göra en analys av resultatet för att se hur vården och omsorgen om äldre kan utvecklas och förbättras.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2018, ett urval av frågor

Borås 2017

Borås 2018

Medelvärde riket 2018

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

85

85

88

Andelen äldre på vård och omsorgsboende gett positivt svar på frågorna: Hur brukar maten smaka? Upplever du måltiden som en trevlig stund på dagen?

61

60

57

Andel äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds och samtidigt inte uppgett att de ofta känner sig ensamma.

40

46

53

Andel personer 75 år eller äldre som använder tio eller fler läkemedel samtidigt på vård och omsorgsboende

33,4

35,3

30,3


Här ser du hela resultatet för Öppna Jämförelser Äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser äldreomsorg 2018

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol