Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser äldreomsorg 2020

För elfte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre.

Underlaget är hämtat från bland annat brukarundersökningen som genomfördes våren 2020. Resultatet från brukarundersökningen har analyserats och handlingsplaner upprättades under hösten 2020 i syfte att förbättra identifierade utvecklingsområden.

Borås Stads resultat

Vård- och äldreförvaltningen kommer att göra en analys av resultatet för att se hur vården och omsorgen om äldre kan utvecklas och förbättras.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2020, ett urval av frågor

Borås 2019

Borås 2020

Medelvärde riket 2020

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

84

84

91

Andelen äldre på vård- och omsorgsboende gett positivt svar på frågan: Hur brukar maten smaka?

75

80

75

Andel äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds.

59

58

62

Andelen personer 75 och äldre med olämpliga läkemedel på vård- och omsorgsboende

11,3

8,2

7,3


Här ser du hela resultatet för Öppna Jämförelser Äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser äldreomsorg 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol