Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser äldreomsorg 2020 och 2021

För elfte gången presenterade Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gemensamt rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2020. Rapporten syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre.

Underlaget är hämtat från bland annat brukarundersökningen som genomfördes våren 2020. Resultatet från brukarundersökningen har analyserats och handlingsplaner upprättades under hösten 2020 i syfte att förbättra identifierade utvecklingsområden.

2021 gjordes ingen brukarundersökning och därför är många av resultaten från öppna jämförelser 2021 identiska med dem från 2020.

I tabellen nedan har bara frågan om andelen personer med olämpliga läkemedel på vård- och omsorgsboende fått ett nytt resultat 2021.

Borås Stads resultat

Vård- och äldreförvaltningen gör en analys av resultatet för att se hur vården och omsorgen om äldre kan utvecklas och förbättras.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2020, ett urval av frågor

Borås 2019

Borås 2020

Medelvärde riket 2020

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

84

84

91

Andelen äldre på vård- och omsorgsboende gett positivt svar på frågan: Hur brukar maten smaka?

75

80

75

Andel äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds.

59

58

62

Andelen personer 75 och äldre med olämpliga läkemedel på vård- och omsorgsboende

8,2

(år 2020)

8,0

(år 2021)

7,0
(år 2021)


Här ser du hela resultatet för Öppna Jämförelser Äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser äldreomsorg 2020 och 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender