Meny

Meny

Öppna jämförelser socialtjänst 2018

För tredje året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten. Undersökningen görs av Socialstyrelsen och jämförelsen avser 312 kommuner och stadsdelar i landet. Svarsfrekvensen är 95 %. Borås Stad har deltagit i undersökningen.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på ett antal förbättringsområden. Främst handlar det om att skapa interna samverkansrutiner mellan förvaltningarna. Varje förvaltning arbetar vidare med sina respektive förbättringsområden.

Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel:

  • Vi har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.
  • Inom familjehemsverksamheten har vi positiva svar på samtliga frågor.
  •  Vi har en uppsökande verksamhet inom områdena personer med psykisk funktionsnedsättning, akuta hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt boende.

Framtida förbättringsarbete

Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet. Ett prioriterat område är att se över och utveckla de interna samverkansrutiner som förvaltningarna ser behov av.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du fördjupa dig ytterligare finns möjlighet att göra det via kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-06-14 13.27

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2018

g q n C