Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser socialtjänst 2019

För fjärde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Undersökningen görs av Socialstyrelsen och jämförelsen avser 312 kommuner och stadsdelar i landet. Svarsfrekvensen är 95 procent. Borås Stad har deltagit i undersökningen.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialtjänstens krisberedskap
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
 • Våld i nära relationer

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden.

Främst handlar det om att fortsätta arbeta med samverkansrutiner mellan förvaltningarna och andra organisationer. Inom flera områden har samverkansrutiner upprättats, men arbetet behöver fortsätta. Exempel på områden där rutiner tagits fram är mellan social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård och socialpsykiatri/funktionsnedsättning samt mellan social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård och försörjningsstöd.

Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel:

 • Vi har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid alla årets dagar.
 • Vi har en uppsökande verksamhet inom områdena personer med psykisk funktionsnedsättning, akut hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt boende.
 • Vi har påbörjat systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Kompetensutvecklingsplaner för handläggare finns nu inom samtliga områden.
 • Inom missbruks- och beroendevård samt socialpsykiatri har brukarorganisationer genomfört uppföljning av verksamheter.

Framtida förbättringsarbete

Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet. Ett prioriterat område är att fortsätta se över och utveckla de samverkansrutiner som förvaltningarna ser behov av.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Resultaten redovisas var för sig för de olika områdena. Klicka på den underrubrik du är intresserad av.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol