Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser socialtjänst 2020

För femte året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Undersökningen görs av Socialstyrelsen och jämförelsen riktar sig till kommuner och stadsdelar i landet. Borås Stad har deltagit i undersökningen och resultaten baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som besvarades av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari – 13 mars 2020.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden.

Under 2019 har förvaltningarna haft som mål att arbeta fram gemensamma rutiner för samverkan när enskild brukare är aktuell på flera verksamhetsområden samtidigt. Syftet med samverkan är alltid att se boråsarens bästa. Under 2019 har ett antal rutiner för samverkan mellan förvaltningarna tagits fram. Exempelvis har en rutin kring samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och grundskolan tagits fram. Arbetet med framtagande av rutiner pågår då vi kan se att det saknas ett antal samverkansrutiner.

Positiva förändringar från föregående år är bland annat att alla verksamhetsområden har aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att en enskild utsatts för våld.

Framtida förbättringsarbete

Under året kommer verksamhetsområdena att fortsätta arbeta med att ta fram nya samt utveckla befintliga samverkansrutiner.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Resultaten redovisas var för sig för de olika områdena. Klicka på den underrubrik du är intresserad av.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol