Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser socialtjänst 2021

För sjätte året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Undersökningen görs av Socialstyrelsen och riktar sig till kommuner och stadsdelar i landet. Resultaten baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som besvarades av landets kommuner och stadsdelar under våren 2021.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden.

Under 2020 har förvaltningarna haft som mål att arbeta fram gemensamma rutiner för samverkan när enskild brukare är aktuell inom flera verksamhetsområden samtidigt. Syftet med samverkan är alltid att se boråsarens bästa. Under 2020 har ett antal rutiner för samverkan mellan förvaltningarna tagits fram eller uppdateras. Ett arbete med att anta gemensamma rutiner för de fyra förvaltningarna har pågått under året. Arbetet pågår kontinuerligt då vi kan se att det fortfarande saknas ett antal samverkansrutiner.

Framtida förbättringsarbete

Under året kommer verksamhetsområdena att fortsätta arbeta med att ta fram nya samt utveckla gemensamma rutiner.

Aktuella och uppdaterande rutiner kring samordnad individuell plan (SIP) finns. Däremot behöver förvaltningarna arbeta med att öka antalet SIP-möten.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Resultaten redovisas var för sig för de olika områdena. Klicka på den underrubrik du är intresserad av.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol