Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser socialtjänst 2022

För sjunde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Undersökningen görs av Socialstyrelsen och riktar sig till kommuner och stadsdelar i landet. Resultaten baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som besvarades av landets kommuner och stadsdelar under våren 2022.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård
 • Motverka hemlöshet
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialtjänstens krisberedskap
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Våld i nära relationer
 • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden. Varje förvaltning fördjupar sig också i de frågor som är specifika för respektive förvaltning.

Under 2021 har förvaltningarna haft som mål att arbeta fram gemensamma rutiner för samverkan när enskild brukare är aktuell inom flera verksamhetsområden samtidigt. Syftet med samverkan är alltid att se boråsarens bästa. Under 2021 har ett antal rutiner för samverkan mellan förvaltningarna tagits fram eller uppdateras. Arbetet pågår kontinuerligt. Under 2021 har förvaltningarna till exempel tagit fram en gemensam avvikelseprocess, för att uppmärksamma fel och brister.

Framtida förbättringsarbete

Under året kommer verksamhetsområdena att fortsätta arbeta med att ta fram nya samt utveckla gemensamma rutiner.

Aktuella och uppdaterande rutiner kring samordnad individuell plan (SIP) finns. Förvaltningarna har numera varsin övergripande SIP-samordnare och behöver fortsätta arbetet med att öka antalet SIP-möten.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Resultaten redovisas var för sig för de olika områdena. Klicka på den underrubrik du är intresserad av.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Lektionssal med tre personer som sitter vid skrivbord

  Samhällsorientering som väg in i samhällslivet

  Publicerad

  Är du nyanländ med uppehållstillstånd och folkbokförd i Borås? Då erbjuds du alltid 110 timmar i samhällsorientering. Just nu görs en extra insats för att även ...
 • Anhörigstödet i Borås Stad

  Borås har Sveriges bästa anhörigstöd!

  Publicerad

  Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Nu prisas detta arbete genom att Borås igår utsågs till Årets Anhörigkommun på ...
 • logotyp för eMedborgarveckan

  eMedborgarveckan för ökad digital delaktighet

  Publicerad

  På måndag startar eMedborgarveckan, den nationella kampanjen med syfte att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster. Flera aktörer från Bor...
Ikon: Kalender

Kalender