Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Öppna jämförelser socialtjänst 2017

För andra gången presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten. Undersökningen görs av Socialstyrelsen och jämförelsen avser 301 kommuner och stadsdelar i landet. Borås Stad har deltagit i undersökningen. Svarsfrekvens för nedanstående områden är 93-95 %.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvården
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

Borås Stads resultat

Borås stads socialtjänst olika förvaltningar har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på ett antal förbättringsområden. Varje förvaltning arbetar vidare med sina respektive utvecklingsområden. Det gemensamma arbetet kommer främst att handla om att det saknas interna samverkansrutiner för några områden, till exempel mellan äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel:

  • Vi har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.
  • Inom familjehemsverksamheten har vi positiva svar på samtliga frågor.
  • Vi har mycket god täckning vad gäller etablerade rutiner för externa samverkansparter som till exempel Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Framtida förbättringsarbete

Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att ta fram handlingsplaner för att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj kan du finna all data på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du fördjupa dig ytterligare finns möjlighet att göra det via kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2017

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol