Meny

Meny

Utveckling och projekt

På de här sidorna kan du ta del av olika utvecklingsarbeten och projekt inom området omsorg och stöd.

En kommun fri från våld

Ett projekt för att arbeta fram en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga.

Ökad sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Ett projekt för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få ökad sysselsättning, och på så sätt också större möjligheter till högre livskvalitet och en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Senast ändrad: 2017-12-22 08.24

Ändrad av:

Dela sidan: Utveckling och projekt

g q n C