Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Modellkommun i välfärdsteknik

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och äldre, beräknas öka med 50 procent fram till 2029. Personer som är 80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och att verksamheterna behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, bevara sin integritet, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering. Tekniska lösningar kan även bidra till ökad trygghet och mindre belastning for anhöriga, och på så sätt minska deras utsatthet för ohälsa.

I juni 2020 utsågs Borås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio kommuner i Sverige som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Läs mer om satningen Kompetenscenter välfärdsteknik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Borås används följande välfärdsteknik i verksamheten

Arbete som görs för att öka den digitala delaktigheten

Följ Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad på LinkedIn-sidan Digitaliseringsresanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ta del av de satsningar som görs.

Presentationsfilm om Borås som modellkommun för välfärdsteknik

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modellkommun i välfärdsteknik

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol