Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om trygghetskamera kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet.

Bakgrund

Signeringslistor används av personal när det krävs signering för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Tidigare har Borås Stad administrerat dessa i pappersform vilket inneburit ett stort administrativt och logistiskt arbete.

För att öka patientsäkerheten, minska antalet läkemedelsavvikelser och minska tidsåtgången för administrering infördes digitala signeringslistor via IT-systemet Medication and Care Support System (MCSS). Systemet består av ett webbgränssnitt (MCSS webb) där legitimerad personal hanterar signeringslistor, insatser och delegeringar, samt en mobilapp (MCSS app) där utförarna signerar insatserna.

Genomförande

Under 2018 gjorde en behovsanalys och förstudie kring digitala signeringslistor, en planering för införande samt en utredning och framtagande av avtal. I början av 2019 genomfördes ett pilottest på ett vård- och omsorgsboende med syftet att testa systemet.

Införandet skedde i etapper:

  • Etapp 1: vård- och omsorgsboenden inom Vård- och äldreförvaltningen. Driftsattes i april 2019.
  • Etapp 2: hemtjänst, natt- och larmorganisationen, korttid, dagverksamhet inom Vård- och äldreförvaltningen. Driftsattes i oktober 2019.
  • Etapp 3: verksamheter inom Sociala omsorgsförvaltningen. Driftsattes i mars 2020.

Införandet har också innefattat tekniskt arbete samt utbildning av personal i systemet.

Resultat

  • Ökad patientsäkerhet
  • Minskat antal läkemedelsavvikelser
  • Minskad tidsåtgång för administrering av signeringslistor
  • Minskad pappersanvändning
  • Minskad administrationen kring beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter
  • Säkra beställningsförfarande av läkemedel
  • Ökad säkerhet kring kontrollräkning av läkemedel
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender