Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om trygghetskamera kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet.

Bakgrund

Signeringslistor används av personal när det krävs signering för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Tidigare har Borås Stad administrerat dessa i pappersform vilket inneburit ett stort administrativt och logistiskt arbete.

För att öka patientsäkerheten, minska antalet läkemedelsavvikelser och minska tidsåtgången för administrering infördes digitala signeringslistor via IT-systemet Medication and Care Support System (MCSS). Systemet består av ett webbgränssnitt (MCSS webb) där legitimerad personal hanterar signeringslistor, insatser och delegeringar, samt en mobilapp (MCSS app) där utförarna signerar insatserna.

Genomförande

Under 2018 gjorde en behovsanalys och förstudie kring digitala signeringslistor, en planering för införande samt en utredning och framtagande av avtal. I början av 2019 genomfördes ett pilottest på ett vård- och omsorgsboende med syftet att testa systemet.

Införandet skedde i etapper:

 • Etapp 1: vård- och omsorgsboenden inom Vård- och äldreförvaltningen. Driftsattes i april 2019.
 • Etapp 2: hemtjänst, natt- och larmorganisationen, korttid, dagverksamhet inom Vård- och äldreförvaltningen. Driftsattes i oktober 2019.
 • Etapp 3: verksamheter inom Sociala omsorgsförvaltningen. Driftsattes i mars 2020.

Införandet har också innefattat tekniskt arbete samt utbildning av personal i systemet.

Resultat

 • Ökad patientsäkerhet
 • Minskat antal läkemedelsavvikelser
 • Minskad tidsåtgång för administrering av signeringslistor
 • Minskad pappersanvändning
 • Minskad administrationen kring beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter
 • Säkra beställningsförfarande av läkemedel
 • Ökad säkerhet kring kontrollräkning av läkemedel

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender