Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inköp av dagligvaror

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om inköp av dagligvaror kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet.

Bakgrund

Bakgrunden till införandet av inköp av dagligvaror online i hemtjänsten i Borås Stad var att skapa en större delaktighet för personer med denna insats beviljad. Det var också ett sätt att förbättra den fysiska arbetsmiljön för personalen när de inte behöver handla i butik och bära många matkassar varje vecka.

Genomförande

Under hösten 2018 startade det nya sättet att handla dagligvaror, till exempel mat, för personer med insatsen inköp i hemtjänsten. Istället för att gå till en butik med inköpslista och pengar eller kort så sitter personal tillsammans med den enskilde och beställer varor i en onlinebutik.

Införandet började i en liten skala för att säkerställa att allt fungerade. En hemtjänstgrupp började handla tillsammans med ett tiotal brukare och efter hand utökades antalet personer som gjorde sina inköp på detta vis. Under våren 2019 hade alla kommit igång.

Under våren 2021 genomfördes en upphandling av ny leverantör av dagligvaror och färdiga maträtter. I samband med upphandlingsarbetet genomfördes en enkätundersökning där synpunkter och förslag inhämtats från de brukare som redan har hjälp med inköp av hemtjänstgrupper. Avtalet började gälla den 1 oktober och dagligvarorna körs ut till samtliga brukare av Vård- och äldreförvaltningens kyld mat-organisationen. Betalning sker månadsvis via faktura till leverantören av dagligvaror.

Resultat

  • Ökad delaktighet när personen själv kan se och välja i utbudet av varor.
  • Brukarna får bättre kontroll över sina inköp och ser den exakta inköpssumman vid varje beställning.
  • Den ekonomiska säkerheten ökar då brukarna inte behöver lämna ifrån sig kontanter eller kort.
  • Den fysiska arbetsmiljön förbättrades för personalen som inte behöver handla i butik och bära många matkassar varje vecka.
  • Risken för stress minskade när personalen inte behöver hantera kontanter eller kort.

Film

Film gjord av Myndigheten för delaktighet, MFD där personal berättar om hur man använder välfärdsteknik i sitt arbete med inköp av dagligvaror som exempel.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inköp av dagligvaror

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender