Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lån av surfplattor

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen och insatser som görs för att öka den digitala delaktigheten. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om lån av surfplatta kan du läsa mer om det under rubriken Lån av surfplatta.

Bakgrund

Under många år har Mötesplatserna i Borås Stad erbjudit teknikstöd och teknikutbildning för seniorer. Under 2019 påbörjades diskussioner om möjligheterna kring att nå ännu fler och vilka insatser som skulle kunna motverka det digitala utanförskapet i samhället. Idéen om utlåning av surfplattor växte fram. Efter att olika alternativ jämförts och en kostnadsberäkning tagits fram lyftes ärendet till Vård- och äldrenämnden som i april 2020 beslutade om att låna ut surfplattor till seniorer i Borås. Utdelningen ska pågå under två år och därefter ska en utvärdering göras.

Genomförande

Efter beslutet i nämnden inleddes en upphandling och i maj 2021 påbörjades en pilotstudie med seniorer som tidigare visat intresse för tjänsten. Pilotstudien pågår fram till augusti och den 1 september 2021 öppnas intresseanmälan för de som är 75 år och äldre samt folkbokförda i Borås Stad.

Följande delar av verksamheten är involverad i piloten:

  • IT-vård och omsorg – ansvarar för avtalsfrågor, administration av IT-system, kontakt med leverantör
  • Mötesplats för seniorer – ansvarar för kontakten med seniorerna och utlämning
  • Seniorhälsokonsulenterna – ansvarar för första kontakt med seniorer som deltar i piloten samt intresseförfrågningar

Utdelningen sker efter först till kvarn-principen. Det kostar inget att låna surfplattan. Om den tappas bort eller går sönder kan det tillkomma en kostnad. Seniorerna får låna surfplattan i tre år, därefter finns det möjlighet att köpa ut den till ett restvärde.

Resultat

Efter avslutad pilot kommer en utvärdering att göras. Denna information kommer att uppdateras löpande med framkomna resultat från pilotstudien samt tjänsten i sin helhet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lån av surfplattor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol