Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nyckelfria läkemedelsskåp

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om vilka former av stöd som erbjuds kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet Länk till annan webbplats..

Bakgrund

För en trygg, säker och effektiv hantering av läkemedel har Borås Stad infört nyckelfria läkemedelsskåp. Endast personal med rätt behörighet kan låsa upp brukarens medicinskåp. Personalen har en personlig inloggning och det finns en spårbarhet i vem som öppnar samt under vilken tidpunkt.

Sjuksköterska bedömer behovet av läkemedelsskåp och efter samtycke från brukaren är det teknikgruppen som levererar och installerar läkemedelsskåp.

Genomförande

2016 testades för första gången ett mindre antal läkemedelsskåp i ett hemtjänstområde. Testet föll väl ut och blev uppskattat i verksamheten. Under slutet av året införskaffades ytterligare ett 40-tal skåp och implementeringen i organisationen påbörjades.

Under kommande år byttes, vid behov, gamla uttjänta läkemedelsskåp ut till nya nyckelfria läkemedelsskåp inom hemtjänsten och på ett fåtal vård- och omsorgsboenden.

År 2020 gjorde Borås Stad en stor satsning på säker läkemedelshantering och ytterligare 420 nyckelfria läkemedelsskåp köptes in för ordinärt boende. Under hösten påbörjades arbetet med att byta ut befintliga medicinskåp hos brukare till nyckelfria läkemedelsskåp. I februari 2021 var de sista skåpen utbytta.

Resultat

  • Personalen behöver inte hantera fysiska nycklar
  • Ökad trygghet för både brukare och personal
  • Kvalitetssäkring genom spårbarhet i vem som öppnade och under vilken tidpunkt.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyckelfria läkemedelsskåp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender