Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nyckelfria läkemedelsskåp

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om vilka former av stöd som erbjuds kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet Länk till annan webbplats..

Bakgrund

För en trygg, säker och effektiv hantering av läkemedel har Borås Stad infört nyckelfria läkemedelsskåp. Endast personal med rätt behörighet kan låsa upp brukarens medicinskåp. Personalen har en personlig inloggning och det finns en spårbarhet i vem som öppnar samt under vilken tidpunkt.

Sjuksköterska bedömer behovet av läkemedelsskåp och efter samtycke från brukaren är det teknikgruppen som levererar och installerar läkemedelsskåp.

Genomförande

2016 testades för första gången ett mindre antal läkemedelsskåp i ett hemtjänstområde. Testet föll väl ut och blev uppskattat i verksamheten. Under slutet av året införskaffades ytterligare ett 40-tal skåp och implementeringen i organisationen påbörjades.

Under kommande år byttes, vid behov, gamla uttjänta läkemedelsskåp ut till nya nyckelfria läkemedelsskåp inom hemtjänsten och på ett fåtal vård- och omsorgsboenden.

År 2020 gjorde Borås Stad en stor satsning på säker läkemedelshantering och ytterligare 420 nyckelfria läkemedelsskåp köptes in för ordinärt boende. Under hösten påbörjades arbetet med att byta ut befintliga medicinskåp hos brukare till nyckelfria läkemedelsskåp. I februari 2021 var de sista skåpen utbytta.

Resultat

 • Personalen behöver inte hantera fysiska nycklar
 • Ökad trygghet för både brukare och personal
 • Kvalitetssäkring genom spårbarhet i vem som öppnade och under vilken tidpunkt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyckelfria läkemedelsskåp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender