Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nyckelfria lås

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om nyckelfria lås kan du läsa mer om det under rubriken Hjälp i hemmet.

Bakgrund

Med syfte att kvalitetssäkra och öka tryggheten för de som har hjälp i hemmet har Borås Stad infört nyckelfria lås för alla som har trygghetslarm, hemtjänst, kommunal primärvård (hemsjukvård) eller matdistribution. Den vanliga nyckeln ersätts med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Den digitala nyckeln är unik för varje dörr och kan bara användas av behörig personal med personlig inloggning. Tappad eller stulen mobiltelefon spärras och blir obrukbar. Borås Stad disponerar alltid en fysisk nyckel till bostaden i händelse av fel/problem med det nyckelfria låset.

Genomförande

I slutet av 2013 startade planeringen för införandeprojektet efter att en dåvarande kommundel installerat och använt nyckelfria lås under cirka två år. Införandet och arbetet med att installera nyckelfria lås i hela Borås Stad fortlöpte till 2015 och idag finns det cirka 3 200 stycken monterade på bostadsdörrar och nära 1 500 installerade i fastighetsportar.

Under våren 2021 påbörjades utbyte av låsparken för de lås som är monterade på bostadsdörrar. Dels för att låsen började bli föråldrade men också för att uppdatera till nya funktioner samt att undvika en situation där lås börjar gå sönder mer frekvent. Planen är att samtliga nyckelfria lås ska vara utbytta inom ett år.

Installation och underhåll utförs av teknikgruppen i Borås Stad. Monteringen sker på insidan av dörren över det befintliga vredet. Brukare och anhöriga kan använda sina nycklar som vanligt och ingen åverkan görs på dörr eller karm. Låset är batteridrivet och kräver ingen kabeldragning. När batteriet behöver bytas ut får teknikgruppen meddelande om detta via systemet.

Information om nyckelfria lås riktad till brukare samt vanliga frågor och svar. Länk till annan webbplats.

Resultat

  • Ökad trygghet för brukaren när endast personal med rätt behörighet kan låsa upp samt att det finns en spårbarhet i vem som har öppnat och vid vilken tidpunkt.
  • Underlättar och ger en ökad trygghet för personalen som inte behöver hantera en stor mängd nycklar.
  • Personalen har alltid rätt nyckel med sig, inga nycklar kan tappas bort eller kopieras och vid larm kan man vara snabbare på plats då man inte behöver åka till lokalen för att hämta nycklar först.

Film

Film gjord av Myndigheten för delaktighet, MFD där personal berättar om hur man använder välfärdsteknik i sitt arbete med nyckelfria lås som exempel.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyckelfria lås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender