Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghetskamera

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om trygghetskamera kan du läsa mer om det under rubriken

Hjälp i hemmet

Bakgrund

Trygghetskamera är en tjänst för personer med biståndsbeslut om trygghetsbesök på natten. Syftet med kameran är att öka tryggheten i hemmet och ett alternativ eller komplement till personliga besök.

Tjänsten är till för de som är lättväckta och inte vill få sin nattsömn störd av ett personligt besök eller för de som bli oroliga av besök i hemmet. Tekniken möjliggör också en mer effektiv resurshantering och att omvårdnadspersonalen kan vara där de behövs som mest.

Genomförande

Införandet inleddes i mindre skala och under 2015 införskaffades först fem trygghetskameror på prov. Testet föll väl ut och uppskattades av såväl medarbetare och brukare. Alla brukare med beslut om tillsyn nattetid får erbjudande om att få en trygghetskamera installerad och nu finns det 90 stycken installerade (februari 2021).

Sedan 2018 finns det en teknikgrupp som är specialiserad på att implementera välfärdsteknik. De ansvarar för all installation, service och avinstallation. Larm- och nattorganisationen ansvarar för tillsynsbesöken. De digitala tillsynsbesöken på natten görs av en extern larmoperatör. Om larmoperatören bedömer att ett fysiskt tillsynsbesök behöver göras är det larm- och nattorganisationen som gör det besöket.

Vid införandet av trygghetskameror informerades alla berörda medarbetare i verksamheten. Information har även förmedlats via de olika mötesplatserna för seniorer i Borås Stad där det också finns möjlighet att få se och ta del vilka hjälpmedel och tekniska lösningar som finns för att underlätta vardagen i hemmet.

Resultat

  • Många vittnar om en ostörd nattsömn då de inte väcks av personal som kommer in och tittar till dem. Det har också för många gett en ökad känsla av trygghet.
  • Personalen kan använda sin tid på ett mer effektivt sätt och till de insatser där de verkligen behövs.

Film

Film gjord av Myndigheten för delaktighet, MFD om ansvariga i Borås Stad om välfärdsteknik med trygghetskamera som exempel.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetskamera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender