Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Välfärdsbiblioteket

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Är du invånare i Borås Stad och vill veta mer om utbudet för dig som är senior kan du läsa mer om det under rubriken Senior.

Bakgrund

Välfärdsbiblioteket är till för att stödja Borås Stads invånare till att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv. Hit kan seniorer komma för att inspireras och lära sig mer om välfärdsteknik samt låna hem och testa exempelvis medicinpåminnare, sensorlampa, fjärrstyrda eluttag, förstoringsglas med lampa och nyckelhittare.

Idén om ett välfärdsbibliotek togs fram av forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. En ansökan om ett pilotprojekt formulerades tillsammans med samverkansplattformen AllAgeHub och utvecklingen ledde fram till Välfärdsbibblan på Träffpunkt Simonsland.

Genomförande

På Träffpunkt Simonsland finns sedan tidigare ett visningsrum där olika exempel på välfärdsteknik för hemmet presenteras och demonstreras. Verksamheten utvidgades med en biblioteksfunktion, Välfärdsbiblioteket. Det började i liten skala, fyra enkla produkter valdes ut med fem av varje. Alla produkter är möjliga att köpa som privatperson och lånetiden är sex veckor. Redan från start blev Välfärdsbiblioteket mycket uppskattat av seniorerna och sortimentet utökades efter hand.

Numera finns Välfärdsbibblan på Mötesplats Centrum, men då den för tillfället är stängd på grund av pandemin finns delar av biblioteket tillgängligt via mötesplatsernas bussar. Bussarna används för att ta sig till olika platser i staden för att möta seniorer på ett smittsäkert sätt utomhus.

I maj 2021 valdes projektet ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, som ett av 51 svenska forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att göra faktisk nytta.

Läs mer om nyheten här. Länk till annan webbplats.

Välfärdsbiblioteket är en del av Borås Stads hälsofrämjande satsningar i syfte att minska det digitala utanförskapet bland äldre. Det görs möjligt med hjälp av övriga insatser som digitalt stöd som går att ansöka om samt teknikhjälp och instruktionsfilmer som erbjuds via Mötesplatserna.

Resultat

Responsen från seniorerna har varit mycket positiv. Fler har fått möjlighet att testa olika tekniska hjälpmedel, fått mer kunskap och upptäckt teknik som underlättat och ökat tryggheten i deras vardag. Under pandemin har tillgängligheten till välfärdsbiblioteket varit begränsad men nu är det åter öppet igen och utveckling av verksamheten pågår fortsatt.

För mer information om forskningsprojektet: Välfärdsbibblan – Kan introduktionen av välfärdsteknik till stöd för äldre och personer med funktionsvariation underlättas av en biblioteksfunktion? Länk till annan webbplats.

Film som togs fram i samband med ett digitalt studiebesök i Borås Stad (nov 2021) med syfte att inspirera och informera andra kommuner om satsningen på Välfärdsbiblioteket.

 

Film från Högskolan i Borås med Jonas Söderlund, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap som berättar om sin forskning om sakbibliotek där Välfärdsbibblan nämns som exempel.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Välfärdsbiblioteket

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender