Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personal inom vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. Det gäller personal som arbetar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du som privatperson kan inte rapportera enligt lex Sarah. Om det är något du inte är nöjd med kan du istället lämna synpunkter. I första hand vänder du dig direkt till den verksamhet som det handlar om inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet eller socialtjänst. Du kan också lämna synpunkter här på webbsidan eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Att utreda rapporter enligt lex Sarah

I Borås Stad är det socialt ansvarig samordnare, SAS, som utreder rapporter som kommit in enligt lex Sarah.

När en rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har kommit in ska verksamheten omedelbart åtgärda det som situationen kräver. Efter det utreder SAS vad som har hänt, varför det har hänt och vad man kan göra för att förhindra att något liknande händer igen.

Syftet med utredningen är att förbättra kvaliteten i verksamheten och att samla kunskap i organisationen för att förhindra att samma sak händer igen.

Om SAS kommer fram till att det varit ett allvarligt missförhållande eller stor risk för allvarligt missförhållande anmäler hen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO:s uppgift är att granska utredningen för att se om den följt de regler som finns och om verksamheten har åtgärdat det som behövts för att förhindra att liknande händelser händer igen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lex Sarah

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender