Meny

Meny

Ansöka om stöd

Det finns stöd och hjälp som du kan få direkt, andra insatser är biståndsbedömda. I dessa fall måste du först ansöka om stöd. En utredning görs av ditt behov, innan ett beslut tas om vilken hjälp du kan få.

Mottagningsenheten för unga vuxna/ vuxna

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna tar emot ansökningar och frågor. Kontakta oss via Borås Stads växel på telefonnummer 033-35 70 00, varje vardag mellan klockan 13.00–14.30.

Postadress:
Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen
501 80 Borås

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-20 10.22

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd

g q n C

p

Kontakt