Meny

Meny

Ansöka om stöd

Det finns stöd och hjälp som du kan få direkt, andra insatser är biståndsbedömda. I dessa fall måste du först ansöka om stöd. En utredning görs av ditt behov, innan ett beslut tas om vilken hjälp du kan få.

Mottagningsenheten för unga vuxna/ vuxna

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna tar emot ansökningar och frågor. Kontakta oss via Borås Stads växel på telefonnummer 033-35 70 00, varje vardag mellan klockan 13.00–14.30.

Postadress:
Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen
501 80 Borås

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-29 13.40

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd

g q n C

p

Kontakt