Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa.

Alla som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Vem är anhörig?

Du som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Gröna äpplen

Anhörigkonsulenterna
Oavsett vem du stöttar eller hjälper kan du få stöd av anhörigkonsulenterna. Vi erbjuder enskilda samtal, stödgrupper, rekreation med mera.

Anhörig till en person med demenssjukdom Demensteamet har stor kunskap inom demensområdet och erbjuder bland annat anhörigträffar och enskilda samtal.

Anhörig till en person med missbruks- eller beroendeproblem
Borås Stad erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling till dig som har en närstående med ett missbruk eller beroende.

Biståndsbedömt anhörigstöd
En del av det stöd man kan få som anhörig behöver man ansöka om. Det finns både praktiskt och ekonomiskt stöd att söka.

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast ändrad: 2019-08-26 13.29

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd till anhöriga

g q n C