Meny

Meny

Föreläsning med Marie Rusner

Vad gör livet mer hållbart för den som lever med bipolär sjukdom?
Marie Rusner föreläser både för den som är direkt berörd och för anhöriga.

Marie Rusner


Marie Rusner arbetar som forskningschef på Södra Älvsborgs Sjukhus. Hennes egen forskning berör bipolär sjukdom och depression, både ur den drabbades perspektiv och ur den anhöriges.
Kvällens föreläsning handlar om hur det är att leva med bipolär sjukdom och om vad som gör livet mer hållbart för den som är direkt berörd och för den som står bredvid.

Tid: Tisdagen den 19/3 kl. 18.30
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Café Festligheten, plan 2

Fri entré - ingen anmälan.

Kvällen är ett samarrangemang med Riksförbundet Balans och Studieförbundet Vuxenskolan.

Senast ändrad: 2019-02-04 14.17

Ändrad av:

Dela sidan: Föreläsning med Marie Rusner

g q n C