Meny

Meny

Informationskväll 9/5

Välkommen till en informationskväll ut ett anhörigperspektiv!

Informationskväll


Välkommen till en kväll för dig som stöttar eller hjälper någon i din närhet. Inbjudna gäster är:
Överförmyndarenheten - erbjuder hjälp i ekonomiska och rättsliga frågor
Seniorhälsokonsulenterna - ger tips om friskvård teknik och sociala aktiviteter
Demensteamet och Klubb Viskan - ger stöd till äldre och yngre demenssjukas anhöriga
Biståndshandläggare för personer 18 år och uppåt - ger information om vilka stödinsatser som finns att söka
Borås Stads Äldreombud Maria Nilséus - ger vägledning i äldrefrågor

Dessutom finns vi i anhörigstödet på plats och berättar om vad vi kan hjälpa till med.

Tid: 9 maj kl. 17.00-19.00
Plats: Träffpunkt Simonsand, Café Festligheten
Anmälan görs senast 6 maj till:
Anhörigkonsulent Anna Rångemyr 033-35 59 21
Anhörigstödjare Ingela Tylestrand 033-35 51 16

Värd för kvällen är Anhörigstödet i Borås Stad.
Vi bjuder på kaffe och fralla!

Senast ändrad: 2019-04-03 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Informationskväll 9/5

g q n C