Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Biståndsbedömt anhörigstöd

En del av det stöd man kan få som anhörig behöver man ansöka om. Det gäller framför allt det stöd som den man stöttar och hjälper får del av men som är till nytta också för den anhörige. Det handlar till exempel om avlastning, korttidsplats och dagverksamhet. Det kan också finnas viss ekonomisk ersättning att söka.

Praktiskt stöd

Praktiskt stöd kan till exempel ges genom dagverksamhet för personer med demenssjukdom, korttidsplats eller växelvård. Dagverksamhet, korttidsplats och växelvård måste du ansöka om. Vi gör en individuell behovsprövning utifrån din ansökan.

Ekonomiskt stöd: hemvårdsbidrag

Du som vårdar en närstående kan, via den som vårdas, få ett kommunalt hemvårdsbidrag. Bidraget är en ekonomisk ersättning för dig som vårdar, men det är du som vårdas som ansöker om hemvårdsbidraget.
Läs mer om regler för hemvårdsbidragPDF

Stöd direkt till dig som anhörig

Du som stöttar eller hjälper någon kan också få stöd riktat direkt till dig. Det kan vara enskilda samtal, information, rådgivning, stödgrupper mm. Detta är inget som kräver en ansökan utan du kan ta kontakt direkt med anhörigkonsulenterna och ställa en fråga eller boka tid. Tillsammans med dig planerar vi hur stödet ska läggas upp. Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna finns längst ner på sidan.

Senast ändrad: 2020-10-15 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Biståndsbedömt anhörigstöd

g q n C