Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Att ha barnbarn med funktionsnedsättning

Välkommen med till en samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med funktionsnedsättning!

Mor- och farföräldrar


Att få barnbarn förknippas ofta med stor glädje! Livets efterrätt! Men att bli mor- eller farförälder till ett barn med funktionsnedsättning kan innehålla fler och blandade känslor. Blandat med glädjen och lyckan finns det man ibland beskriver som en tredubbel sorg: sorgen över det egna barnets situation, sorgen över barnbarnets svårgheter och sorgen över att allt inte riktigt blev som man hade tänkt sig.
Man kan också uppleva att man saknar kunskap om diagnosen och om vilket stöd som finns att få för familjen. Det kan leda till oro för framtiden för både det egna barnet och barnbarnet. Det kan också kännas som att man inte riktigt vet hur man bäst ska kunna stötta och vara till hjälp.

I samtalsgruppen får reflektera tillsammans med andra i liknande situation och sätta ord på både glädjen och oron. Du får också tips på var du kan lära dig mer om både diagnoser och om samhällets insatser.

I gruppen utgår vi från boken "Annorunda barnbarn" av Monica Klasén McGrath.

Upplägg:

Vi möts vid fyra tillfällen, två timmar varje gång. Varje tillfälle har ett tema som utgångspunkt, men såklart finns det möjlighet att ta upp även annat som känns aktuellt.

Dag: Tisdagar 13/19, 11/10, 8/11 och 6/12
Tid: kl. 17.30-19.30
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5
Anmälan: Görs via mail till anhörigkonsulent Ingela Tylestrand eller
Agneta Gustafsson senast den 1/9.
ingela.tylestrand@boras.se
agneta.gustafsson@boras.se

Fika till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Att ha barnbarn med funktionsnedsättning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender