Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Digital föreläsning Läs högt för ditt barn

Att läsa högt är något av det viktigaste du kan göra för att stötta ditt barns språkutveckling. Tänk vilken påverkan du har som viktig vuxen i ett barns liv. Du kommer att få ta med ett barn in i det fantastiska fantastifulla läsäventyret. 

Anmäl dig till föreläsningen på telefon 0734-328595 eller via mail Christina.Eriksson@boras.se


Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med dig, det kan vara en mysig stund som stärker er relation.

Vår bibliotekarie Christina kommer prata om högläsningens betydelse för ditt barn och ge lite tips på böcker och sätt att läsa och berätta för barn.


Tid:
Plats: Digitalt via teams

pappa läser för sitt lilla barn

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-19] Digital föreläsning Läs högt för ditt barn

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol