Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Digital föreläsning Lekens betydelse för barns språkutveckling

Öppna förskolans pedagoger pratar och tipsar om hur du som förälder kan stötta och skapa förutsättningar för ditt barn att utveckla språket genom lek.

Föreläsningen är digital på teams och du kan anmäla dig på telefon 0734-328595 eller på mail forskola.centrum@boras.se

Redan små barn använder leken som arena för språkutveckling. De leker för att leken är viktig och meningsfull för dem och inte för att de är medvetna om vilka förmågor den samtidigt utvecklar. I leken används språket som ett redskap att komma överens om lekens innehåll och att föra handlingen vidare. Du som vuxen kan finnas med i barns lek, spegla det som händer i leken med ord, benämna känslor, spegla, ställa öppna frågor, lyssna och bekräfta.

 

Tid:
Plats: Digitalt på teams

barn och vuxen tittar ut över en sjö

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-19] Digital föreläsning Lekens betydelse för barns språkutveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol