Meny

Meny

Jourhem

Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma kan i det första akuta skedet behöva komma till ett jourhem tills vi har utrett barnets behov. Det kan vara i en kortare period eller till dess att vi har hittat en mer långsiktig lösning.

Som jourhemsföräldrar bör ni ha skinn på näsan, kunna hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Ni behöver vara beredda på att en påringning kan komma när som helst och att ni kanske får avboka inplanerade saker.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är en familj som har engagemang och tålamod utöver det vanliga. Ni behöver ha erfarenhet av tidigare placeringar eftersom uppdragen ibland kan vara krävande. Jourhemmet behöver bestå av två vuxna där den ena är hemma på heltid mot en ersättning som utgår oavsett om man har en pågående placering eller inte.

Det behövs olika slags jourhem eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, anställd eller student, olika kulturella bakgrunder – allt detta kan variera så länge jourhemmet har utrymme och tid.

Vilka är barnen?

Alla barn är olika, men det som är gemensamt för de barn som placeras utom det egna hemmet är att deras föräldrar inte kan ge den trygghet och det hem de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk ohälsa. Detta sätter naturligtvis sina spår hos barnet.

Samarbete med familjen och stöd av socialtjänsten

Ni behöver kunna förhålla er till flera olika samarbetspartner, inte bara socialtjänsten utan också barnets föräldrar och nätverk, sjukvård, skola och många fler. Kontakten och samarbetet med föräldrar och släkt är en viktig del i uppdraget som jourhem. Som jourhem har ni ansvar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns till hands om ni behöver vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det, och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur går det till att bli jourhem?

När ni anmält ert intresse att bli jourhem gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi kommer på hembesök och att vi intervjuar er. Vi kontrollerar också att ni inte finns i polisregister, socialregister eller hos kronofogden.

Som jourhem får ni

  • ett gott stöd av familjehemsekreterare
  • ersättning både i form av ett arvode och omkostnadsersättning
  • utbildning och regelbunden handledning.

Är ni intresserade?

Anmäl ditt intresse för att bli jourhem
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Formuläret öppnas i familjehemsverige.se) 

Senast ändrad: 2018-03-19 10.51

Ändrad av:

Dela sidan: Jourhem

g q n C