Meny

Meny

Kontaktperson

Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen åt ett barn eller en ungdom. Uppdraget är anpassat efter barnets eller ungdomens behov och varierar därför mycket. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet en gång i veckan.

De barn och ungdomar som har behov av en kontaktperson varierar i ålder. Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver en kontaktperson. Ett exempel är när barnet eller ungdomen har ett litet nätverk och behöver mer stimulans och någon att prata med. Ett annat är när barnet eller ungdomen har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.

Det finns även behov av kontaktpersoner för ensamkommande barn och ungdomar som saknar anhöriga i Sverige.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

Som kontaktperson är det viktigt att ha tid och vara engagerad. Du finns till hands för barnet eller ungdomen och är bra på att lyssna. Du ska också ha en god och respektfull relation till både barnet eller ungdomen och hens föräldrar. Du bör vara öppen och intresserad av hur andra människor har det samt vara en trygg, stabil och god förebild.

Hur går det till att bli kontaktperson?

En familjehemssekreterare gör en utredning när du ansöker om att bli kontaktperson. I samband med utredningen vill vi träffa dig för att få en bild av dig så att vi kan hitta rätt uppdrag utifrån varje barns och ungdoms behov. Vi gör också kontroll i polis-, social- och kronofogderegister. Om du blir godkänd som kontaktperson så matchar vi dig med ett passande uppdrag.

Som kontaktperson har du:

  • stöd av socialtjänsten
  • ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer

Är du intresserad?

Vill du anmäla ditt intresse att bli kontakperson?

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson

Senast ändrad: 2017-12-05 15.34

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktperson

g q n C