Meny

Meny

Föräldrakurser

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma tillbaka till det positiva? Kanske Behövs nya sätt att få mer tid till att umgås med sina barn? Kanske vill en ha verktyg att hantera stressiga vardagssituationer på?

Alla kurser tar avstamp i konventionen för barnets rättigheter samt kunskap om att en god relation och ett starkt band mellan förälder och barn är grunden för en uppväxt till trygga och harmoniska individer.

Inom ramen för föräldraskapsstöd erbjuder Borås Stad i samverkan med andra fyra olika föräldrastödskurser. Alla kurser är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv.

COPE
COPE finns i två inriktningar, föräldrar till barn 3-12 år och föräldrar med tonåringar.

ABC - Alla barn i centrum
ABC riktar sig till föräldrar till barn 1-6 år. ABC finns på Norrby familjecentral, Boda familjecentral, Sjöbo familjecentral samt Kristinebergs öppna förskola

Älskade Barn
Älskade Barn föräldrakurs hålls av studieförbundet Studiefrämjandet.

Trygghetscirkeln
Trygghetscirkeln föräldrakurs erbjudes regelbundet på stadens 3 familjecentraler och riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år.

Senast ändrad: 2019-05-21 08.59

Ändrad av:

Dela sidan: Föräldrakurser

g q n C