Meny

Meny

Föräldrakursen ABC - Alla barn i centrum

ABC - Alla barn i centrum består av fyra gruppträffar med olika teman. Varje grupp består av max 10 föräldrar tillsammans med två kursledare. Varje tillfälle följer en förbestämd metod och avhandlar olika teman.

Träff 1- Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkas stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras?

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?

Kursstart

ABC genomförs på Norrby Familjecentral, Sjöbo Familjecentral, Boda Familjecentral samt öppna förskolan Kristineberg. Kursstarter sker löpande under hösten. Tag kontakt med respektive verksamhet för anmälan och mer information.

Senast ändrad: 2018-07-03 11.25

Ändrad av:

Dela sidan: Föräldrakursen ABC - Alla barn i centrum

g q n C