Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Föräldrakursen COPE

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har du kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma tillbaka till det positiva? Kanske handlar det om att hitta nya sätt att få mer tid till att umgås med ditt barn? Eller vill du ha nya verktyg att hantera stressiga vardagssituationer på?

COPE finns i två inriktningar:

  • COPE Barn - för dig med barn mellan 3-12 år
  • COPE Tonår - för dig med tonårsbarn

I samband med kursen COPE Barn 3-12 år erbjuds barnverksamhet för barn från 3 år där barnen kan vara under tiden förälden/föräldrarna deltar i kursen.

COPE-kurser är även öppen för andra anhöriga och viktiga vuxna i ett barns liv.

Kursstart

Just nu har vi ingen COPE-kurs inplanerad.

Vad är COPE?

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram utvecklat i Canada. Idag har programmet stor spridning i Sverige och många kommuner erbjuder det inom det generella föräldraskapsstödet. COPE Barn är 8-10 träffar. COPE Tonår är 4 träffar, med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 träffar. Varje träffs innehåll bygger på varandra så därför är det fördelaktigt att delta vid så många träffar som möjligt.

Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar en strategi. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa cirklar i samspelet. Föräldrar får också arbeta med hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner. Hur man kan förebygga och planera för att hantera problemsituationer och hur man kan ingripa effektivt när barnet gått för långt. Problemlösningsstrategier och belöningssystem ingår också.

Nationella utvärderingar och kursutvärderingar visar att COPE

  • Stärker föräldrars självförtroende och utvecklar föräldrarollen
  • Förbättrar samspelet i familjen
  • Ger föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter
  • Ger föräldrar praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap
  • Hjälper föräldrar att förstärka positivt beteende hos sina barn och förebygga det negativa

Hur går det till?

Varje gruppträff innehåller återkommande moment. Efter en stunds social samvaro placerar sig deltagarna vid småbord med 4 -7 deltagare och utser en smågruppsledare. Deltagarna diskuterar först hur man lyckats med en hemuppgift baserad på den strategi man behandlat gången innan. Betoningen ligger på de gånger man lyckats tillämpa strategin hemma. Därefter följer en sekvens med videoinspelade scener där deltagarna får se en förälder som begår olika fel i sitt bemötande av ett barn. Utifrån dessa scener får föräldrarna diskutera sig fram till lämpligare förhållningssätt. Den föreslagna, mer lämpliga, strategin byggs upp steg för steg och visas i nästa moment av gruppledarna efter föräldrarnas instruktioner. Föräldrarna arbetar sedan i smågrupper med att hitta andra situationer där de kan använda strategin, varefter föräldrarna två och två själva får träna strategin genom egna övningar. Till sist planerar föräldrarna hur de ska fortsätta tillämpa strategin hemma till nästa gruppträff. Lektionen avslutas med att gruppledaren sammanfattar veckans strategi.

Mer information

Svenska COPE-centratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-05-28 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Föräldrakursen COPE

g q n C