Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Föreläsningar och seminarier

Regelbundet anordas föreläsningar som är öppna för allmänheten. Föreläsningarna är kostnadsfria om inget annat anges.

Tidigare föreläsningar

Livsviktiga snack - föreläsning med Suicide Zero - maj 2021

Tillsammans med Suicide Zero bjöds föräldrar med barn i åldrarna 9-12 år till föreläsning. Livsviktiga snack är ett initiativ av Suicide Zero och en del i organisationens suicidpreventiva arbete. Forskning visar nämligen att ju tidigare barn lär sig att uttrycka sig och prata om känslor, desto bättre klarar de av tonårens och livets stora utmaningar.

Mitt barn på nätet - februari 2020

Under totalt 8 dagar under februari-mars gjordes en bred satsning med föreläsningar med Maria Dufva. Satsningen riktade sig till elever i årskurs 4 och 5, personal och föräldrar. Fokus på föreläsningarna var att förekomma brottsutsatthet genom att utbilda om barns liv på nätet.

Unga och droger - Vad gör vi? - september 2019

Under tre tillfällen föreläste Erik Leijonmarck, generaldirektör ECAD om unga och droger. Även gymnasieelever erbjöds föreläsning. Föreläsningarna fokuserade på cannabis och ungdomars argument kring drogen.

Ungdomar och cannabis - maj 2019

Under föreläsningen fick åhörarna lära sig mer om cannabis och hur drogen påverkar ungdomar och deras uppväxtsammanhang. Föreläsningen varvades med kunskap om drogens effekter och exempel från föreläsarens praktiska erfarenheter av att arbeta med ungdomar som brukar cannabis.

Mitt Barn på Nätet - februari 2019

Maria Dufva, kriminolog och författare

Internet är idag en naturlig del av barns liv; med chattar, online-spel och sociala medier. Härligt, utmanande och spännande men här finns också fällor i form utav mobbning, näthat och utnyttjande. Fokus på föreläsningen är att förekomma brottsutsatthet genom att utbilda om barns liv på nätet.

Skapa fler möjligheter - om jämställdhet i praktiken - december 2018

Maria Hult och David Flato, från organisationen Jämställt

Grundläggande genusteori varvades med humor och vardagsnära exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas i samhället av oss vuxna. Föreläsningen tog även upp varför det är problematiskt att tilldela barn och vuxna stereotypa roller och vad vi alla har att vinna på ett mer jämställt förhållningssätt.

Hellre uppkopplad än avkopplad - nevemner 2018

Anna Nygren, livsstilspedagog

En föreläsning om hur barns ökade tid framför skärm påverkar levnadsvanorna. Till exempel sömnrubbningar, sämre matvanor samt mindre fysisk aktivitet.

Världens viktigaste - om kroppen, relationer och sex - november 2018

Nathalie Simonsson, författare och sexualupplysare

En föreläsning med utgångspunkt från boken "Världens viktigaste bok".

Är du redo att ta snacket? - mars 2018

Åsa Eriksson Berggren, sexualupplysare

En inspirerande föreläsning om att våga ta det viktiga snacket med barn och unga om kropp, relationer, sex och samtycke.

Om närvaro i digital värld - oktober 2017

Jonas Svensson

En tankeväckande och viktig föreläsning om vuxnas och barns förhållningssätt till media och hur dagens eskalerande informationsflöde påverkar vår psykiska hälsa

Med ett ben i tonårsvärlden - om tweenis och övergångar - september 2017

Mia Börjesson

Föräldrar och andra viktiga vuxna fick ta del av en föreläsning om tweenies eller förpuberteten, 10-12 år. Med koppling till psykologiska teorier pratade Mia om hur vi vuxna kan coacha våra barn och unga under denna tid.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Föreläsningar och seminarier

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol