Meny

Meny

Nätverkande föräldramöten

Förskolans och skolans föräldramöten är viktiga forum för föräldrar att nätverka. För att underlätta att föräldramötena på förskolan blir meningsfulla och interaktiva finns en utbildning för pedagoger i föräldramötespedagogik i samarbete med Navet Science Centre . Den innehåller olika metoder att använda sig av på föräldramötena för att involvera föräldrar.

Utbildning i föräldramötesmetodik

Pedagoger i förskolan och skolan erbjuds regelbundet en utbildningsdag i föräldramötesmetodik i samarbete med Navet Science Centrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utbildningen ger pedagoger fler verktyg och metoder att använda på ett föräldramöten för att skapa mer interaktiva möten.

Inom skolan finns två olika material framtaget av folkhälsoenheten i samarbete med elevhälsan som skolor kan använda i samband med till exempel föräldramöten. SAMS som riktar sig till föräldrar med barn i förskoleklass och år 1 samt DAGS som riktar sig till föräldrar med barn i högstadiet.

Föräldramötesmaterialet SAMS

SAMS står för sömn, aktivitet, mat och struktur och är ett föräldramötesmaterial som är tänkt att erbjuda förskoleklass eller årskurs 1. Materialet genomförs vanligen av skolans skolsköterska eller annan inom elevhälsan.

Föräldramötesmaterialet DAGS

DAGS, Dags att prata oss samman, är ett föräldramötesmaterial som riktar sig till högstadieföräldrar kring tre olika teman. Tobak för föräldrar med barn i årskurs 7, alkohol för föräldrar med barn i årskurs 8 och narkotika för föräldrar med barn i årskurs 9. Läs mer om DAGS.

Föräldramötesmaterialet finns sammanfattat i en informationsfilmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-07-03 11.28

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverkande föräldramöten

g q n C