Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nätverkande föräldramöten

Förskolans och skolans föräldramöten är viktiga forum för föräldrar att nätverka i. För att underlätta att mötena på förskolan blir meningsfulla och interaktiva finns en utbildning för pedagoger i föräldramötespedagogik i samarbete med Navet Science Centre. Den innehåller olika metoder att använda sig av på föräldramötena för att involvera föräldrar.

Föräldramötesmaterialet SAMS

SAMS står för sömn, aktivitet, mat och struktur och är ett föräldramötesmaterial som är tänkt att erbjuda förskoleklass eller årskurs 1. Materialet genomförs vanligen av skolans skolsköterska eller annan inom elevhälsan.

Föräldramötesmaterialet DAGS

DAGS, Dags att prata oss samman, är ett föräldramötesmaterial som riktar sig till högstadieföräldrar kring tre olika teman. Tobak för föräldrar med barn i årskurs 7, alkohol för föräldrar med barn i årskurs 8 och narkotika för föräldrar med barn i årskurs 9.

Mer om hur materialet är upplagt, DAGS.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverkande föräldramöten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol