Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Be om hjälp

I första hand

Be om hjälp från Närhälsa, Elevhälsa eller kommunens serviceinsatser. Här finns exempel på all stöd som finns att tillgå:

 • Origo Länk till annan webbplats. – Ibland kan det uppstå konflikter och bråk hemma. Origo vänder sig till vårdnadshavare med barn under 18 år. På Origo kan föräldrar och familj få stöd och råd under en begränsad tid. Inga journaler förs och besöken är kostnadsfria.

 • Elevhälsoteamet på din skola Länk till annan webbplats. – På alla skolor finns ett elevhälsoteam. Här finns bland annat kurator och skolsköterska som du kan ta kontakt med.

 • Stödcentrum för unga Länk till annan webbplats. – Stödcentrum erbjuder stöd- och krissamtal till ungdomar som varit utsatta eller bevittnat brott och även till de som känner någon som varit utsatt.

 • Anhörigstöd Länk till annan webbplats. – Anhörigstödet i Borås Stad erbjuder stöd till människor i alla åldrar. Till barn erbjuder de stödsamtal och stödgrupper om de har en anhörig, exempelvis syskon, förälder, vän eller någon annan som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller missbruk av något slag. Även till föräldrar erbjuds enskilda samtal och stödgrupper om ett barn är sjuk, har missbruk, funktionsnedsättning och/eller problematisk skolfrånvaro.

 • Fältgruppen i Borås Stad Länk till annan webbplats. – Fältgruppen arbetar med uppsökande och förebyggande socialt arbete med fokus på unga i åldern 10-16 år. De finns på olika skolor, fritidsgårdar och bostadsområden i Borås för att ungdomar ska må bra och få den hjälp de behöver.

 • Integrerat team Länk till annan webbplats. – Integrerat team arbetar med strategiskt uppsökande arbete mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende. Inom teamet ingår personal från tre olika förvaltningar: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen.

 • Mini-maria Länk till annan webbplats. – Mini Maria Södra Älvsborg finns för ungdomar som har frågor om alkohol, droger eller spel om pengar. På mottagningen arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare tillsammans för att ge råd, stöd och behandling till unga och närstående.

 • Närhälsan/Vårdcentral som barnet tillhör – Vid fysiska eller psykiska besvär kan vårdcentralen vara behjälpliga med undersökning och eventuell behandling eller remittering vid behov.

 • Ungas psykiska hälsa Länk till annan webbplats., Närhälsan Södra Torget – En mottagning för barn och unga med psykiska besvär. Hit är barn och ungdomar i åldern 6-18 år och deras föräldrar välkomna.

 • Ungdomsmottagningen i Borås Länk till annan webbplats. - På Ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor och kuratorer. Där kan unga upp till 25 år få hjälp med frågor om kroppen, sex och preventivmedel och psykisk ohälsa.

 • Ätstörningsmottagningen Borås Länk till annan webbplats. – Ätstörningsmottagningen tar emot patienter i alla åldrar med ätstörningsproblematik. De har inga remisskrav utan du eller anhörig kan vända sig dit direkt.


I andra hand

Be om hjälp från socialtjänstens biståndsbedömda insatser eller sjukvårdens specialistvård.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Be om hjälp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender