Meny

Meny

Ungdomsboende och boendestöd för unga

Ungdomsboende och boendestöd för unga är verksamheter för dig som är ung och som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma.

Ungdomsboendet

Ungdomsboendet är ett hem för vård och boende (HVB), en insats som riktar sig till dig som är 16-20 år. Personalen som arbetar i ungdomsboendet är behandlingsassistenter och det finns personal på plats dygnet runt. Du bor ensam i din lägenhet och förväntas följa de förutsättningar som finns på boendet. Verksamheten har nio lägenheter i nära anslutning till varandra.

Så går en placering på ungdomsboendet till

Det är socialtjänstens individ- och familjeomsorg som beslutar om placering på ungdomsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU).

Din socialsekreterare lämnar en vårdplan till ungdomsboendet. Vårdplanen är grunden för en individuell genomförandeplan som du och personalen arbetar fram tillsammans. Du som bor på boendet förväntas ha någon form av sysselsättning. Det kan till exempel vara att gå i skolan, arbetspraktik eller arbete.

Målet: en stabil social miljö

Målet med insatsen är att skapa en stabil social miljö där du förväntas vara delaktig i planeringen och genomförandet av insatsen. Det ingår att vara med och ta ansvar för ditt boende, att sköta din lägenhet, lära dig laga mat, planera din ekonomi och delta i planerade aktiviteter samt följa de rutiner och tider som gäller på ungdomsboendet. Vi vill tillsammans med dig skapa en miljö som liknar den miljö du ska gå vidare till efter avslutad behandling.

Vad är boendestöd för unga?

Boendestöd för unga är en boendestödsverksamhet som riktar sig till dig som är 18-20 år.

Genom boendestödet får du en tryggare övergång från en annan vårdform till ett eget boende. Vi på boendestödet finns med under ett år och stöttar.

Så går en placering med boendestöd till

Det är socialtjänstens individ- och familjeomsorg som beslutar om instatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Din socialsekreterare lämnar en vårdplan som ligger till grund för insatsen. Vårdplanen är grunden för en individuell genomförandeplan som du och personalen gemensamt arbetar fram. Du som har insatsen boendestöd förväntas ha någon form av sysselsättning. Det kan till exempel vara att gå i skolan, arbetspraktik eller arbete.

Stöd till ett självständigt liv

Vi arbetar utifrån att du är delaktig i planeringen och genomförandet av insatsen. Det lär dig att ta ansvar för din bostad och planera din ekonomi. Efter avslutad insats är målet att du ska ha ett eget hyreskontrakt och kunna ta ansvar för ditt boende.

Senast uppdaterad: 2019-05-15 11.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ungdomsboende och boendestöd för unga

g q n C