Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Om du är bosatt eller arbetar i Borås och har behov att rådgöra kring frågor kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck kan du vända dig till Borås Stads kontaktgrupp för ärenden av hederskaraktär.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld innebär att en person som skadar familjens heder straffas för det. Genom straffet kan familjens heder återupprättas.

Utövarna av våldet är oftast män, och offren oftast kvinnor, även om också kvinnor kan vara aktiva i kontroll och bevarande av hederskultur. Även män kan drabbas av våld exempelvis om de är, eller uppfattas som, homo-, bi- eller transpersoner. De kan också tvingas utöva kontroll över systrar eller tvingas ingå äktenskap mot sin vilja.

Hedersrelaterat våld kan vara att:

  • inte få välja partner själv
  • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
  • inte få bestämma själv över sin framtid och sitt liv
  • inte få bestämma själv vilka kläder man har på sig
  • inte tillåtas delta i simundervisning och idrott
  • inte få gå ut själv
  • inte få välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
  • bli utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
  • utsättas för våld eller hot
  • utsättas för dödshot.

Om du känner igen dig i beskrivningen och behöver råd och stöd kan Borås Stad erbjuda hjälp.

Vilken hjälp finns att få?

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och behöver stöd. Relationsvåldsenheten arbetar med skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser.

Är du under 18 år ska du vända dig till Individ- och familjeomsorgsförvaltningenlänk till annan webbplats.

Så ansöker du

Som våldsutsatt kan du söka stöd hos oss på socialtjänstens Relationsvåldsenhet och då inleder vi en utredning.

Vad innebär en utredning?

Att utreda innebär att samla information för att få kunskap om vad du behöver utifrån din situation. Informationen utgör ett beslutsunderlag och socialtjänsten kan bevilja eller avslå din ansökan.

När vi på Relationsvåldseneheten utreder våld och konsekvenser av våld talar vi först och främst med dig. Ibland, beroende på vad ansökan gäller, kan Relationsvåldseneheten få en mer komplett bild av behoven om vi också kan tala med andra myndigheter. Det sker alltid i samråd med dig. Har du kontakt med andra enheter inom socialtjänsten i Borås Stad vill vi gärna ha tillåtelse att tala med dem för att samordna eventuella insatser.

Ibland är situationen akut, till exempel om du har ett skyddsbehov. Relationsvåldenheten kan utreda båda akuta och långsiktiga behov. Relationsvåldsenheten gör skyddsbedömningar.

Vad händer efter utredningen?

Om Relationsvåldsenheten bedömer att du har ett behov av socialtjänstens hjälp för att uppnå skälig levnadsnivå har du rätt till det. En insats du kan bli beviljad kan exempelvis vara en placering på ett skyddat boende, stödsamtal eller en kontaktperson. Insatsen utformas utifrån vad du behöver.

Överklaga beslut

Om du inte får det du ansöker om kan du överklaga beslutet. Då avgör Förvaltningsrätten om du har rätt till det du ansökt om.

Frivilligt och under sekretess

Det är alltid frivilligt att ha kontakt med Relationsvåldseneheten och du kan när som helst ta tillbaka din ansökan. Då avslutas utredningen.

Sekretess betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara rädd att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter om dig lämnas inte till någon om du inte ger ditt samtycke till det.

Stöd och råd

Utöver att utreda behov kan Relationsvåldseneheten hjälp dig med råd och stöd utifrån din situation som våldsutsatt.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hedersrelaterat våld

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol