Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kontaktuppgifter för yrkesverksamma

Det kan vara svårt att avgöra om en person är utsatt eller veta hur man ska gå vidare i ett ärende. Då kan det vara bra att konsultera med en sakkunnig. Beskriv dina iakttagelser och din oro på ett sådant sätt att berättelsen inte kan härledas till en specifk individ eller familj. Kom ihåg att hellre ringa en gång för mycket än en gång för lite.

Samtliga åldersgrupper

Relationsvåldsenheten

Kvalitetskoordinatorn på Relationsvåldsenheten samordnar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad.

Telefon: 0766-48 78 45
E-post: Hedersfortryck@boras.se
Adress: Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen
Relationsvåldsenheten Kvalitetskoordinatorn
501 80 Borås

Nationella kompetensteamets stödtelefon för yrkesverksamma

Länsstyrelsen Östergötlands stödtelefon för rådgivning till yrkesverksamma i ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och köns- stympning. Följande stöd ges:

  • Kopplar till befntlig lagstiftning, ger praktiskt stöd och agerar bollplank.
  • Ger underlag för analys och utveckling av stöd till yrkesverksamma och olika aktörer på kommunal och regional och nationell nivå.

Telefon: 010-223 57 60 Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00
Hemsida: www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats
Sociala jouren (efter kontorstid). Kontaktas tidigast efter kl. 17.00 på vardagarna (måndag-torsdag) samt kvällar, veckoslut och helger.
Veckoslut och helger: från fredag kl. 15.00-måndag kl. 8.00
Telefon: 112 Be att få tala med sociala jouren i Borås.

Under 18 år

Barnahus Älvsborg

Hit kan yrkesverksamma vända sig för avidentiferade samråd vid misstanke om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Barnahus arbetar inte med myndighetsutövning utan har enbart en rådgivande funktion.

Telefon: 0768-88 51 38 måndag-torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-15.00 dag före röd dag kl. 8.00-13.00.
Postadress: Borås Stad
Barnahus Älvsborg
501 80 Borås
Besöksadress: Kvarngatan 4

Mottagningsgruppen Barn och Unga

Mottagningsgruppen Barn och Unga ska kontaktas vid ärenden som kräver brådskande åtgärder. Barn och Unga tar emot alla orosanmälningar som gäller barn. Utifrån informationen gör mottagningsgruppen en skyddsbedömning av situationen och beslutar därefter om eventuella åtgärder.

Telefon: 033-35 51 78 måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 fredag kl. 8.00-15.00.
Postadress: Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
501 80 Borås
Besöksadress: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Barn och unga Fabriksgatan 11.

Tjejjouren Borås

Som yrkesverksam kan kontakta Tjejjouren för vägledning.

Telefon: 010-45 50 365 Vardagar kl. 8.00-16.00
E-post/hemsida: Info@tjejjourenboras.se , Tjejjouren-magnolialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Chatt: Onsdagar kl. 19.00-21.00

Över 18 år

Socialtjänsten, Relationsvåldsenheten

Till Relationsvåldsenheten kan yrkesverksamma vända sig för avidentiferade samråd vid misstanke om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck.

Jourtelefon: 033-35 31 31 måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 fredag kl. 8.00-15.00.
Postadress: Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen
Relationsvåldsenheten
501 80 Borås

Kvinnojouren Borås – riktar sig till kvinnor och män

Yrkesverksamma kan kontakta Kvinnojouren för vägledning.

Telefon: 010-45 50 365 dygnet runt
Hemsida: www.kvinnojourenboras.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

UD - Utrikesdepartementet

Råd och konsultation vid oro eller misstanke när någon har blivit bortförd mot sin vilja.
Telefon: 08-405 50 05 UD – Jourens telefon Regeringskansliets växel 08-405 10 00
Hemsida: UD:s reseinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktuppgifter för yrkesverksamma

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol