Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Är du över 18 år

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år som är bosatta i Borås Stad och som är eller har varit våldsutsatta. Relationsvåldsenheten kan ge råd, stöd och skydd. Det finns möjlighet att vara anonym vid de första tillfällena. Klicka här för att veta mer.

Så ansöker du

Som våldsutsatt kan du söka stöd hos oss på socialtjänstens Relationsvåldsenhet och då inleder vi en utredning.

Vad innebär en utredning?

Att utreda innebär att samla information för att få kunskap om vad du behöver utifrån din situation. Informationen utgör ett beslutsunderlag och socialtjänsten kan godkänna eller avslå din ansökan.

När vi på Relationsvåldsenheten utreder våld och konsekvenser av våld talar vi först och främst med dig. Ibland, beroende på vad ansökan gäller, kan Relationsvåldsenheten få en mer fullständig bild av behoven om vi också kan tala med andra myndigheter. Det sker alltid i samråd med dig. Har du kontakt med andra enheter inom socialtjänsten i Borås Stad vill vi gärna ha tillåtelse att tala med dem för att samordna eventuella insatser.

Ibland är situationen akut, till exempel om du har ett skyddsbehov. Relationsvåldenheten kan utreda båda akuta och långsiktiga behov. Relationsvåldsenheten gör skyddsbedömningar.

Vad händer efter utredningen?

Om Relationsvåldsenheten bedömer att du har ett behov av socialtjänstens hjälp för att uppnå skälig levnadsnivå har du rätt till det. En insats du kan få godkänd kan exempelvis vara en placering på ett skyddat boende, stödsamtal eller en kontaktperson. Insatsen utformas utifrån vad du behöver.

Överklaga beslut

Om du inte får det du ansöker om kan du överklaga beslutet. Då avgör Förvaltningsrätten om du har rätt till det du ansökt om.

Frivilligt och under sekretess

Det är alltid frivilligt att ha kontakt med Relationsvåldsenheten och du kan när som helst ta tillbaka din ansökan. Då avslutas utredningen.

Alla som arbetar på Relationsvåldsenheten har sekretess. Sekretess betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara rädd att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter om dig lämnas inte till någon om du inte ger ditt samtycke till det.

Stöd och råd

Utöver att utreda behov kan Relationsvåldsenheten hjälp dig med råd och stöd utifrån din situation som våldsutsatt. Du kan få rådgivning anonymt vid ett par tillfällen om du är osäker på om du behöver stöd och hjälp.

duva som flyger iväg.

Andra organisationer som erbjuder stöd

Nedan finns också kontaktuppgifter till andra verksamheter där du kan få olika former av stöd. Du kan vara anonym.

Kvinno- & tjejjouren Borås

Yrkesverksamma kan kontakta Kvinno- & tjejouren för vägledning.
Telefon: 010-45 50 365
E-post: info@ktjboras.se
Webbplats: ktjboras.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Chatt: Onsdagar klockan 19:00-21:00

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Är du över 18 år

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender