Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd- och utbildningsmaterial - Våga Fråga

Här hittar du inspirerande stöd- och utbildningsmaterial som hjälper dig i ditt arbete med att identifiera, förebygga och hantera hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta mig direkt till

Webbutbildningar
Handböcker
Stödmaterial
Utbildningsfilmer
Tips på övriga länkar

Webbutbildningar

MUCF webbutbildning: Rätt att veta!

Den här utbildningen handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Du får ta del av texter, övningar och samtalstips, och frågor för att få reflektera själv. Du får också möta yrkesverksamma som ger tips utifrån sina erfarenheter. Utbildningen tar cirka en och en halv timme att genomföra.

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck - MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbkurs heder

Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer.

Webbkurs - Om hedersrelaterat våld och förtryck - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets webbutbildning

Detta är en webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser. Kursen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete eller i annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck – webbkurs - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnafrid basprogram

Den här utbildningen ger dig som yrkesverksam kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. När som helst under utbildningen kan du ta en paus för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan gå utbildningen på egen hand eller tillsammans med andra i gruppspåret. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Basprogram om våld mot barn och unga - Barnafrid - Kunskapsportal om våld mot barn - Linköpings Universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handböcker

Borås Stads handbok ”Våga fråga”

Handboken riktar sig till dig som arbetar direkt med barn, unga eller vuxna och innehåller ett metodstöd som du kan använda i ditt verksamhetsnära arbete. Till exempel finns vägledning för arbetet med att identifiera hedersutsatthet, att agera vid misstänkt hedersutsatthet samt råd och tips i mötet med en person som kan vara utsatt.

Borås Stads handbok ”Våga fråga” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter

Stödmaterialet togs ursprungligen fram år 2010 och reviderades år 2018. Den nya upplagan är omarbetad i enlighet med de ändrade skrivningarna om hedersrelaterat våld och förtryck i läroplansskrivningarna som började gälla år 2022.

Hedersrelaterat våld och förtryck - Skolans ansvar och möjligheter - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial

Att motverka hedersrelaterad problematik i högstadiet

Vägledningarna är riktade till högstadiet och gymnasiet och är framtagna i ett samarbete mellan FreeZone Sweden och Länsstyrelsen Skåne.

Att motverka hedersrelaterad problematik i högstadiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att motverka hedersrelaterad problematik i gymnasiet

Vägledningarna är riktade till högstadiet och gymnasiet och är framtagna i ett samarbete mellan FreeZone Sweden och Länsstyrelsen Skåne.

Att motverka hedersrelaterad problematik i gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Origomodellen: att mötas i samtal – om våld i en hederskontext

Origomodellen är framtagen av Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. Vägledningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma som har stödsamtal med ungdomar som lever i en hederskontext.

Att mötas i samtal - Om våld i en hederskontext - Origo - Stockholm Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till dig som är ung. Denna webbplats finns för dig som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Här finns bland annat stödmaterial för dig som arbetar inom skolan för hur du kan prata med elever om våld men också hur du kan integrera frågan i ämnesundervisningen.

Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärleken är fri

Kärleken är fri är Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan du hitta förslag på handlingsplaner och undervisningsmaterial. Här finns material riktat till såväl elever som skolpersonal.

Kärleken är fri - Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill veta

Jag vill veta är Brottsoffermyndighetens webbplats med information som riktar sig till barn under 8 år, barn mellan 8-13 år, barn 14-17 år samt yrkesverksamma och vuxna som möter barn och unga. På denna sida finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var det går att få hjälp. Här finns också information om vilka rättigheter man har, vad som händer om man anmäler ett brott eller om det blir rättegång med mera. Här finns material som kan användas inom arbetsgruppen och barn och unga.

Jag vill veta - Brottsoffetmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 minuter av frihet – en film om vardagsheder

 

Filmen är producerad av TRIS (Tjejers rätt i samhället) med syftet att belysa hur situationen för ungdomar som utsätts för vardagsheder ser ut. Filmen riktar sig till yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt för ungdomar. Med filmen följer ett arbetsmaterial som innehåller övningar och diskussionsfrågor. Materialet är anpassat till både ungdomar och yrkesverksamma och kan användas i fortbildningssyfte eller som utgångspunkt för att diskutera och uppmärksamma vardagsheder.

10 minuter av frihet – en film om vardagsheder - Youtube - 19 minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det tillhörande arbetsmaterialet kan du kostnadsfritt ladda ner på TRIS hemsida eller här: 10 minuter av frihet - Arbetshäfte till filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilmer

Tystnad är inte lösningen – Lär dig prata om könsstympning av flickor och kvinnor

En kortfilm på 37 sekunder från Jämställdhetsmyndigheten som illustrerar att vissa saker är svåra att prata om, men att tystnad inte är lösningen. Den riktar sig till yrkesverksamma som möter unga. Använd gärna filmen som underlag för diskussioner i personalgrupper.

Tystnad är inte lösningen – Lär dig prata om könsstympning av flickor och kvinnor - Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck

E film på cirka 19 minuter från Länsstyrelsen Östergötland. Filmen handlar om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och att hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter.

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck - Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är mitt liv - om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

En film från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Forskare har frågat elever i årskurs nio och gymnasiet för att ta reda på hur vanligt det är med barnmisshandel - alltså våld från vuxna. De elever som inte får välja sin partner själv är ofta utsatta för olika former av barnmisshandel - mycket mer så än andra barn. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, om att bevittna våld mot en förälder, om försummelse och om sexuella övergrepp.

Det är mitt liv - om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv - Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympning

Länken innehåller en informationsfilm om könsstympning samt diskussionsfrågor som kan användas inom arbetsgruppen för att diskutera tillvägagångssätt om/när det finns misstanke om att någon inom er verksamhet är utsatt för könsstympning.

Könsstympning - Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på övriga länkar

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Älvsborg

På resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck finns ett specialiserat stöd och anpassad rådgivning till personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för att få stöd.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Älvsborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck - Länstyrelsen Östergötland

Denna webbplats drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat yrkesverksamma inom skolan, socialtjänsten samt hälso-sjukvården. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Hedersförtryck - Länstyrelsen Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd- och utbildningsmaterial - Våga Fråga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender