Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Psykiatrins dagar

4-6 oktober arrangeras föreläsningar och en utställning kring temat psykisk ohälsa. Förutom organisationer och föreningar berättar enskilda personer om sina erfarenheter. Både privatpersoner och yrkesverksamma är välkomna. Alla föreläsningar är kostnadsfria. Ingen förbokning utan först till kvarn gäller.

Viktor Frisk

”Så hanterar jag mina diagnoser”

Viktor Frisk, tidigare en av Sverige största modebloggare, folkkär artist och numera framgångsrik entreprenör, men Viktors väg till framgång har varit fylld av missöden och psykisk ohälsa.

Välkomna att ta del av en personlig berättelse där Viktor förklarar hur han har lärt sig hantera sina olika diagnoser och vad som krävs för att lyckas när allt tycks vara emot en. Fri entré med begränsat antal platser.

Tid: 4 oktober kl. 18.00-19.30
Plats: Plats: Gustav Adolfs Kyrka, Salängstagan 1

OBS! Föreläsningen kommer att filmas. Separata platser finns för dig som inte vill vara med på bild.

Föreläsningar 4-6 oktober på Högskolan i Borås

socialtjänst

"En pilotstudie i stress"
Chamilla Helander och Carolina Karlsson

Tid: 4 oktober kl. 12.00-13.00
Plats: Högskolan i Borås

Finns det tidiga tecken på stress där man i ett tidigt skede kan förhindra både farlig stress och sömnsvårigheter? Vad krävs för att återhämta sig ifrån detta? Går de att mäta om fysisk aktivitet kan minska den psykiska och fysiska ohälsan? Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska stress och stabilisera sömnen?

Carolina och Chamilla kommer att presentera en pilotstudie som berör dessa ämnen. Denna är gjord i samarbete mellan ett Hälsoprojekt, Psykiatrin på SÄS och Borås SimArena år 2021.

Ungdomar sitter och pratar.

"Basal kroppskännedom"
Ida Tjörnebrandt

OBS! Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom.

Tid: 4 oktober kl. 16.00-17.00
Plats: Högskolan i Borås

Ida jobbar som fysioterapeut inom Borås Stad och har en lång erfarenhet av att jobba med individer som har mycket kroppsliga besvär. Det kan vara nedsatt förmåga att uppfatta kroppens signaler, rörelsesvårigheter, negativ kroppsbild och/eller problematik med spänningar, stress, oro och ångest.

Känslor och stress påverkar våra kroppar och sätter ibland spår i vår hållning, andning och rörelsemönster. Basal kroppskännedom kan då vara ett verktyg till hjälp.

Anna-Mia Tell och Louise Nenow

”Depression och suicidprevention”
Anna-Mia Tell och Louise Nenow

Tid: 5 oktober kl. 12.00-13.00
Plats: Högskolan i Borås

Anna-Mia och Louise arbetar som sjuksköterska och socionom inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus. Depressivitet och suicidalitet kan komma till uttryck på olika sätt och finns i olika svårighetsgrader. Vi kommer prata om vårdens perspektiv och vilka vårdnivåer som finns, om bakgrunder/orsaker till depression och suicidalitet, om de behandlingsmöjligheter som finns och vad man kan göra på egen hand, som närstående eller medmänniska.

Carolina Karlsson

”Vi hör vad du säger men du har fel”
Carolina Karlsson

Tid: 5 oktober kl. 16.00-17.00
Plats: Högskolan i Borås

I den här föreläsningen kommer jag dela med mig av hur de hörde vad jag sa men jag hade fel. Hur en avstängd sorg blev till diagnoser och mediciner, hur jag blev en välkänd patient inom vuxenpsykiatrin som inte skulle kunna bli frisk.

Idag vet jag vilka som hade fel och vem som hade rätt. I över tio år satt jag fast i psykiatrins grepp men jag släppte aldrig taget om livet och tack vare det lever jag ett helt annat liv än det psykiatrin dömde mig till.

Irja Wickström

”Självskadebeteende och ätstörningar”
Irja Wikström

Tid: 6 oktober kl. 12.00-13.00
Plats: Högskolan i Borås

Denna föreläsning innehåller information om självskadebeteende och ätstörningsproblematik, om vad man kan tänka på i mötet med någon som lever med självskadebeteende, om hur vanligt det är, om vanliga myter som finns samt om anhörigas situation.

Vi får ta del av föreläsaren Irja Wickströms egna erfarenheter av ett liv med bipolaritet, självskadebeteende och emotionellt instabilt personlighetsyndrom, men främst om vägen tillbaka till ett gott liv.

Irja Wickström

”Våga fråga”
Irja Wikström

Tid: 6 oktober kl. 16.00-17.00
Plats: Högskolan i Borås

Våga fråga är en suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt ur ett anhörigperspektiv.

I utbildningen får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

Utställare 4-6 oktober på Högskolan i Borås

Aktivera Borås

Arbetar för att bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa. Detta genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan.

Anhörigstödet Borås

Anhörigstödet är till för dig som stödjer någon som är lånvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. Vi erbjuder också anhörigstöd till barn.

Föreningen Balans

Föreningen består av personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, bipolär sjukdom, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Brottsofferjouren i Borås

Vi ger kostnadsfritt samtalsstöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Att vara anhörig till någon som utsatts för brott kan väcka många tankar och känslor. Du kan också behöva få svar på praktiska frågor.

IFS Göteborg

En intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser. Vi erbjuder anhörigcirkel, syskonträffar, medlemsträffar, föreläsningar, rådgivning och stödsamtal till anhöriga.

Jobb Resurs

Jobb Resurs är en arbetsinriktad verksamhet som riktar sig till personer inom LSS och SOL.

Kvinnojouren i Borås

Vi kan hjälpa dig som är drabbad av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

MIKA-mottagningen

Mika-mottagningen är till för personer över 18 år, som bor i Borås och har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex eller som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.Till Mika-mottagningen Borås kan man vända sig för samtal, stöd, skydd och hjälp.

Personligt ombud

Personligt tillbud är till för personer som är 18 år eller äldre, folkbokförda i Borås kommun och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att de är i behov av vård, stöd och andra insatser i samhället.

Psykiatrin, SÄS

Psykiatrins vårdenheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) berättar om sitt arbete och den hjälp som finns att få.

Relationsvåldsenheten, Borås stad

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och utifrån det behöver stöd.

RFSL Sjuhärd

Föreningen som kämpar för hbtqi-personers rättigheter i Sjuhärads åtta kommuner.

RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation med erfarenhet av psykisk ohälsa. Tillsammans arbetar vi för att värna våra rättigheter i samhället.

Shedo

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta intressepolitiskt för att förbättra vården.

Studenthälsan

Studenthälsan högskolan består av kuratorer på högskolan som har en stödjande funktion gentemot högskolans studenter.

Studentkåren

Arbetar för att studenter ska få en så bra tid som möjligt vid högskolan. Arbetet sker genom evenemang, studiesocial verksamhet och utbildningsbevakning.

SPES

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Svenska kyrkan Borås

Svenska kyrkan erbjuder samtal med präst, diakon eller kurator, på sjukhuset, i församling eller på Svenska kyrkans samtalsmottagning. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara troende för att få samtal.

Yxhammarsmottagningen

Yxhammarmottagningen erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling till dig som har ett missbruk eller beroende.

Arrangörer: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen och Svenska Kyrkan.

Föreläsning Kevinfallet

Kevinfallet –en utredning som gick fel från början till slut. Två bröder pekades ut trots att bevis saknades.

Tid: 6 oktober kl. 19.00
Plats: Plats: Gustav Adolfs Kyrka, Salängstagan 1

Föreläsningen - Fallet Kevin anordnas i samarbete mellan Brottsofferjouren Sjuhärad Borås
och Psykiatrins dagar 2022.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Psykiatrins dagar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol