Valikko

Valikko

Vanhustenhuoltoa koskeva palvelunkäyttäjätutkimus 2018

Kohtelu, turvallisuus ja luottamus ovat alueita, jotka taaskin saivat korkeat pisteet kotipalvelua tai hoito- ja hoiva-asumista koskeviin kysymyksiin vastanneilta Boråsin kaupungin ikääntyneiltä. Sosiaalihallitus tekee vuosittain koko maata kattavan tutkimuksen.

Vuoden raportissa nimeltään ”Mitä mieltä ikääntyneet ovat vanhustenhuollosta?” saivat kaikki 65 vuotta täyttäneet, kotipalvelua käyttävät tai 31.12.2017 hoito- ja hoiva-asunnossa asuvat mahdollisuuden vastata kyselyyn. Tutkimus toteutettiin maalis- ja toukokuun aikana 2018.

Boråsin kaupungissa 1055 kotipalvelua käyttävää ja 386 hoito- ja hoiva-asunnossa asuvaa vastasivat kyselyyn. Vastausprosentti oli kotipalvelun osalta 62,2 prosenttia. Hoito- ja hoiva-asumisen kohdalla se oli 55,4.

Alla esitellään kaikkien Boråsin kaupungin sekä kunnallisten että yksityisten palvelunsuorittajien tuloskooste.

Kotipalvelun käyttäjien tutkimus, osuus, %, tyytyväiset käyttäjät

Borås 2018

Borås 2017

Borås 2016

Koko maa 2018

Tuntee olonsa kotona turvalliseksi kotipalvelun avulla

81

81

85

85

Henkilökunta kohtelee hyvin

95

96

97

97

Tuntee luottamusta henkilökuntaa kohtaan

86

88

91

90

Tietää, mihin voi kääntyä mielipiteiden ja valitusten johdosta

57

58

58

63

Henkilökunta tiedottaa väliaikaisista muutoksista

55

56

62

67

On saanut valita palvelujen suorittajan

70

69

63

57

 

Hoito- ja hoiva-asunnoissa asuvien tutkimus, osuus, %, tyytyväiset asukkaat

Borås 2018

Borås 2017

Borås 2016

Koko maa 2018

Tuntee olonsa turvalliseksi vanhustenasunnossa

91

88

85

88

Henkilökunta kohtelee hyvin

94

94

94

93

Tuntee luottamusta henkilökuntaa kohtaan

86

86

84

85

Tietää, mihin voi kääntyä mielipiteiden ja valitusten johdosta

45

45

44

47

Kokee ruokailun miellyttävänä hetkenä

74

68

72

68

On tyytyväinen tarjottuihin aktiviteetteihin

56

61

64

64


Kukin hoito- ja hoivahallinnon kotipalveluyksikkö sekä hoito- ja hoiva-asunnot analysoivat ja koostavat tuloksensa, jotka esitellään ikääntyneille ja muille kiinnostuneille.

Vuoden tutkimustuloksia aiotaan käyttää lautakunnan toiminnan tulevassa kehitystyössä.

Sosiaalihallitus käyttää raportissa käsitettä ”erityisasuminen”. Boråsin kaupungissa kutsumme yksiköitä hoito- ja hoiva-asumiseksi.

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2018-10-17 09.14

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Pievani Isokoski

Jaa sivu: Vanhustenhuoltoa koskeva palvelunkäyttäjätutkimus 2018

g q n C

p

Yhteystiedot