Valikko

Valikko

Käyttäjätutkimus 2016 - hoito- ja hoiva-asuntoja koskevat tulokset

Sosiaalihallitus on pyytänyt kaikkia 65 vuotta täyttäneitä, jotka kuuluvat kotipalvelun piiriin tai asuvat hoito- ja hoiva-asumisessa kertomaan, mitä mieltä he ovat vanhustenhuollosta. Kevään 2016 aikana Boråsin kaupunki lähetti runsaat 2 300 kyselylomaketta.

Kaikkiaan 56 % Boråsin kaupungin hoito- ja hoiva-asuntojen asukkaista vastasi kyselyyn.

Nämä ovat vahvuutemme:

  • Käyttäjät kokevat saavansa henkilökunnalta hyvää kohtelua.
  • Käyttäjien mielestä henkilökuntaan saa tarvittaessa helposti yhteyttä.
  • Käyttäjät kokevat olonsa turvalliseksi vanhustentalossa.

Näitä haluamme parantaa:

  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka ovat tyytyväisiä järjestettäviin aktiviteetteihin
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka mielestä ateriat ovat päivän mukavia hetkiä.
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka kokevat, että heillä on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun.
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, joiden mielestä henkilökunta antaa tietoa tilapäisistä muutoksista.
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka tietävät mihin he voivat jättää mielipiteitä ja kritiikkiä.

p

Yhteystiedot

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Julkaistu: 2017-03-30 14.03
Viimeisin muutos: 2017-05-08 09.13

Jaa sivu: Käyttäjätutkimus 2016 - hoito- ja hoiva-asuntoja koskevat tulokset

g q n C

p

Yhteystiedot