Valikko

Valikko

Kotipalvelu

Kotipalvelu antaa tukea ja apua arjessasi kotona, kun omat kykysi heikentyvät. Riippumatta iästä, sairaudesta tai
toimintarajoitteesta, sinun on kyettävä jatkamaan kotona asumista ja saatava niitä aputoimia, jotka sinulle on myönnetty. Kotipalvelun on luotava edellytykset sille, että pystyisit tekemään arjessasi mahdollisimman paljon
itse, mutta että samalla saisit tarvittaessa apua niin päivisin kuin öisin.

Mitä apua voin saada?

Voit saada tarvitsemaasi apua, jotta voisit saavuttaa sosiaalipalvelulain tarkoittaman kohtuullisen elintason. Voit saada apua, jos sinulla esimerkiksi on vaikeuksia peseytymisessä ja pukeutumisessa, aterioiden valmistamisessa, ostosten teossa tai asunnon imuroinnissa. Boråsin kaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt kotipalvelun suuntaviivoista riktlinjer för hemtjänstPDF.

Onko minulla oikeutta kotipalveluun?

Kotipalvelu on tarveharkintainen aputoimi. Tämä merkitsee sitä, että kotipalvelun saamiseksi vaaditaan hakemus. Tarve arvioidaan yksilöllisesti ja elämäntilanteen mukaan.

Näin sitä haetaan

Voit hakea kotipalvelua ja lukea lisää hakuprosessista sivulla tuen hakeminen. 
Jos olet täyttänyt 65 vuotta, hae tästä. 
Jos olet alle 65-vuotias, hae tästä (svenska).

Mitä kotipalvelu maksaa?

Maksat saamastasi avusta Boråsin kaupungin taksan mukaisesti.

Valitse palvelu suorittaja

Myönteisen kotipalvelupäätöksen jälkeen sinulla on mahdollisuus valita palveluntuottaja. Se voi olla joko kunnallinen kotipalveluryhmä tai ulkopuolinen palveluntuottaja, jonka kanssa kunnalla on sopimus.

Miten pian saan apua?

Kun olet tehnyt valintasi, ottaa palveluntuottaja yhteyttä sinuun toimenpiteiden aloittamiseksi.

Suunnittele aputoimet

Kun olette ensin tutustuneet toisiinne, laadit yhdessä palveluntuottajan kanssa toteuttamissuunnitelman, josta ilmenee, miten sinulle annettavat aputoimet tulee suorittaa. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava suunnitelmaa. Jos aputoimia ei suoriteta suunnitelman mukaisesti, tai jos joskus kieltäydyt aputoimista, henkilökunta on velvollinen dokumentoimaan poikkeaman. Toteuttamissuunnitelmaa on päivitettävä, kun se ei enää ole ajankohtainen.

Avaimeton lukko

Du som bor i Borås Stad och har hemtjänst eller trygghetslarm, får ett nyckelfritt lås monterat på din dörr. Personalen öppnar din dörr med en kod i sin mobiltelefon.

p

Yhteystiedot

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Julkaistu: 2017-04-05 09.24
Viimeisin muutos: 2017-05-08 09.09

Jaa sivu: Kotipalvelu

g q n C

p

Yhteystiedot