Valikko

Valikko

Käyttäjätutkimus 2016 - kotipalvelua koskevat tulokset

Sosiaalihallitus on pyytänyt kaikkia 65 vuotta täyttäneitä, jotka kuuluvat kotipalvelun piiriin tai asuvat hoito- ja hoiva-asumisessa kertomaan, mitä mieltä he ovat vanhustenhuollosta. Kevään 2016 aikana Boråsin kaupunki lähetti runsaat 2 300 kyselylomaketta.

Nämä ovat vahvuutemme:

  • Käyttäjät kokevat saavansa henkilökunnalta hyvää kohtelua.
  • Käyttäjät tuntevat luottamusta henkilökuntaa kohtaan.
  • Käyttäjät kokevat, että henkilökunta ottaa huomioon heidän mielipiteensä ja toivomuksensa.

Näitä haluamme parantaa:

  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka saavat valita kotipalvelun suorittajan.
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, joiden mielestä henkilökunta antaa tietoa tilapäisistä muutoksista.
  • Lisätä niiden käyttäjien osuutta, jotka tietävät mihin he voivat jättää mielipiteitä ja kritiikkiä.

p

Yhteystiedot

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Julkaistu: 2017-03-30 14.21
Viimeisin muutos: 2017-05-08 09.09

Jaa sivu: Käyttäjätutkimus 2016 - kotipalvelua koskevat tulokset

g q n C

p

Yhteystiedot